Eesti Erametsaliit alustas PEFC metsamajandamise rühmasertifikaadi taotlemist 2009. aastal, et lihtsustada metsaomanikele PEFC metsamajandamise sertifikaadi taotlemist.

PEFC metsamajandamise rühmasertifikaat väljastati Eesti Erametsaliidule 19. veebruaril 2010. aastal.

EEML PEFC rühmasertifikaadiga liitunud metsaomanike nimekirja leiate  SIIT

PEFC sertifikaat annab metsaomanikule

 • Võimaluse näidata ühiskonnale, et ta majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ning säästlikult.
 • Eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab nõudluse.

Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadiga saavad liituda kõik erametsaomanikud.

Rühmasertifikaadi puhul taotleb ja hoiab sertifikaati organisatsioon ning metsaomanikel on võimalus rühmasertifikaadiga liituda olenemata metsa asukohast või juriidilisest vormist.

Eesti Erametsaliidu kohustused rühmasertifikaadi hoidjana:

 • esindab rühma liiget kõigis PEFC-ga seotud toimingutes (sh suhtlemisel sertifitseerijaga);
 • kohustub läbi viima PEFC sisekontrolli, hoidma rühma liikmeid kursis sertifitseerimisega ja edastama vajalikud dokumendid õigeaegselt sertifitseerijale;
 • kohustub rühma liiget eelnevalt informeerima kontrollkäikudest Tema metsamaale;
 • kohustub edastama rühma liikmele PEFC alast informatsiooni;
 • esindab oma liikmeid PEFC Eesti rahvuslike standardite ülevaatamisel.

Kuidas liituda?

 • Eesti Erametsaliidu (edaspidi EEML) PEFC rühmasertifikaadiga liitumiseks peab metsaomanik esitama EEML-ile avalduse koos metsamaa andmetega (avalduse leiate SIIT). Metsamaa andmed tuleb esitada exceli tabelina ning andmetes peab olema kirjas minimaalselt: kinnistu nimi/number, katastritunnus, pindala ja maakond;
 • Avalduse koos metsamaa andmetega vaatab üle EEML poolt määratud kontrollüksus, kes esitab EEML kontrollrühmale ettepaneku liita metsaomanik EEML PEFC rühmasertifikaadiga;
 • EEML PEFC rühmaga liitmist kinnitab EEML kontrollrühma protokoll või protokolli otsuse väljavõte, mis saadetakse EEML kontrollüksuse poolt liitunud metsaomanikule e-kirja teel;
 • EEML PEFC rühmasertifikaadi kontrollrühma otsustest teatab metsaomanikule EEML PEFC kontrollüksus 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates otsuse jõustumisest;

Liitumisel sõlmitakse Eesti Erametsaliidu ja metsaomaniku vahel ka kokkulepe, milles sätestatakse rühmasertifikaadi hoidja (EEML) ja liikme (metsaomanik) õigused ja kohutused.

PEFC rühmasertifikaadi tasu

 • Eesti Erametsaliidu PEFC grupisertifikaadis osalemise hinnakirja leiate SIIT (kehtib alates 2021. a).

PEFC kaubamärgis

PEFC kaubamärgist saavad kasutada kõik PEFC serditud maaomanikud, kes on sõlminud kaubamärgilepingu. Rohkem infot leiab SIIT.

Dokumendid

Varasemate järelevalveauditite tulemused

Erinevaid trükiseid ja infomaterjale metsamajandamise kohta leiab Erametsakeskuse kodulehelt


Lisainfo:

Mari Teesalu
Tel +372 5354 4415, e-post mari.teesalu@erametsaliit.ee