Eesti Erametsaliit teeb tihedalt koostööd teiste metsandusorganisatsioonide, õppeasutuste ning erinevate ametkondade ja ministeeriumitega.

Eesti Erametsaliidu tegevust toetab viie sendiga igalt müüdud puidutihumeetrilt Eesti Puidumüügikeskus.

Eesti Erametsaliidu ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse vahel on sõlmitud raamleping eesmärgiga parendada maamajandust käsitleva nõuande kvaliteeti ja teabe levikut ning töötada välja uusi ja täiendada olemasolevaid nõuandetooteid.

Eesti Erametsaliit teeb koostööd advokaadibürooga Veso ja Partnerid, kelle kaudu on EEML liikmetel võimalik saada õigusabi teenust. Advokaadibüroo nõustab ka erinevate seaduste ja määruste tõlgendamisel, andes liidule asjatundlikku õigusnõu metsaomanike huvide eest seismisel.

Eesti Erametsaliit kuulub mitmesse rahvusvahelisse metsandus- ning maaomanike organisatsiooni:

Eesti Erametsaliidu koostööpartneriteks on:

Ühendused, nõukogud, nõukojad, komisjonid, töögrupid, kus EEML osaleb:

 • Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogu
 • Eesti Erametsaliidu korraldatav ümarlaud
 • Eesti Metsaselts
 • Keskkonnaameti Kliendinõukoda
 • Taastuvenergia Koja Partnerite Nõukogu
 • Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
 • Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu
 • EEML esindajad maakondlikes jahindusnõukogudes
 • Maaeluministeeriumi juures Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 juhtkomisjon
 • Maaeluministeeriumi juures MAK seirekomisjon
 • Maaeluministeeriumi juures Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogu
 • Haridusministeeriumi juures Haridus- ja Teadusministeeriumi Metsanduse Kutsenõukogu
 • Luua Metsanduskooli nõunike kogu
 • Kutsekoja juures konsulentide kutsekomisjon
 • Keskkonnaministeeriumi kliimapoliitika põhialuste metsanduse töörühm
 • Eesti FSC metsmajandamise standardi töörühm
 • Maaeluministeeriumi juures seoses MAK-iga teadmussiirde ühistegevuse pikaajalise programmi nõukogu
 • Metsaomaniku õppeleht Sinu Mets kolleegium
 • Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Maaeluvõrgustiku koostöökoda
 • Elektriliinide töögrupp
 • Jahinduse töögrupp