Eesti Erametsaliit teeb tihedalt koostööd teiste metsandusorganisatsioonide, õppeasutuste ning erinevate ametkondade ja ministeeriumitega.

Eesti Erametsaliidu tegevust toetab kuue sendiga igalt müüdud puidutihumeetrilt Eesti Puidumüügikeskus.

Eesti Erametsaliit kuulub mitmesse rahvusvahelisse ja kodumaisesse metsandus- ning maaomanike organisatsiooni:

Eesti Erametsaliidu koostööpartneriteks on:

Ühendused, nõukogud, nõukojad, komisjonid, töögrupid, kus EEML osaleb:

 • Kliimaministeeriumi metsandusnõukogu
 • Eesti Metsaselts
 • Keskkonnaameti Kliendinõukoda
 • Taastuvenergia Koja Partnerite Nõukogu
 • Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
 • Keskkonnaministeeriumi jahindusnõukogu
 • EEML esindajad maakondlikes jahindusnõukogudes
 • Maaeluministeeriumi juures MAK seirekomisjon
 • Maaeluministeeriumi juures Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogu
 • Haridusministeeriumi juures Haridus- ja Teadusministeeriumi Metsanduse Kutsenõukogu
 • Luua Metsanduskooli nõunike kogu
 • Kutsekoja juures konsulentide kutsekomisjon
 • Eesti PEFC metsamajandamise standardi töörühm
 • Maaelu Arengukala teadmussiirde ühistegevuse pikaajalise programmi nõukogu
 • Maaeluvõrgustiku koostöökoda
 • Elektriliinide töögrupp
 • Jahinduse töögrupp
 • EMPL metsanduse kutsekomisjon

Eesti Erametsaliidu ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse vahel on sõlmitud raamleping eesmärgiga parendada maamajandust käsitleva nõuande kvaliteeti ja teabe levikut ning töötada välja uusi ja täiendada olemasolevaid nõuandetooteid.

Eesti Erametsaliit on riigikaitsjaid toetav tööandja. Toetame oma töötajate panustamist riigikaitsesse kaitseliitlase, reservväelase või ajateenijana.