Kohalik omavalitsus (KOV) saab üldplaneeringuga seada metsa majandamisele piiranguid, mida muul viisil metsaomanikule seada ei saaks. Samas saab metsaomanik üldplaneeringuga ka suurendada oma õigusi (nt juurdepääsuteede ja keeluvööndites tegutsemise asjus).

Erametsaliidus oleme pidanud valdadega kirjavahetust ja toonud esile üldised metsanduslikud huvid seoses üldplaneeringute koostamisega. Kuid paraku sellest ei piisa, et omanike huvid saaks maksimaalselt kaitstud. Üldplaneeringu koostamisel peab ka omanik ise olema aktiivne ja esitama omavalitsusele endale sobivaid ettepanekuid ja arvamusi.

Üldplaneeringu koostamisel peab ka omanik ise olema aktiivne ja oma soovidest omavalitsusele teada andma.

SIIT saab alla laadida kirja näidise, mille metsaomanik võiks oma kinnistute kohta saata omavalitsusele saata.
Omavalitsuste kontaktide tabeli saab alla laadida SIIT.

Soovitame lugeda ka Tuulikki Laessoni ülevaatlikku artiklit üldplaneeringutega seotud võimalikest probleemidest ja mõjudest metsa majandamisele ja kasutamisele.
Samuti on võimalik tutvuda planeeringuteteemalise koolitusmaterjaliga “Mida peab metsaomanik teadma üldplaneeringutest“.

Üldplaneeringu koostamisel ei saa metsaomaniku õigusi kaitsta keegi teine. Ainult omanikul on omanikuõigused ja neid kaitstes peab ka ise aktiivne olema.

Soovitame kõigil metsaomanikel oma huvidest omavalitsustele teada anda!

Lisainfo: Jaanus Aun, Eesti Erametsaliidu tegevjuht
Tel +372 516 2282, e-post jaanus.aun@erametsaliit.ee.