Eesti Erametsaliit kaitseb, esindab ja propageerib oma liikmesorganisatsioonide ja liikmesorganisatsioonide liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ning tulutooval majandamisel.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanikke nende ühenduste kaudu ühendav ja esindav katusorganisatsioon, mille tegevus on suunatud oma liikmete huvide kaitsele metsa-, keskkonna- ning maaelupoliitikates. Töötame selle nimel, et oleks ühtne ning terviklik erametsaomanike üleriigiline struktuur, mis on riigile tugevaks sotsiaalpartneriks.

Vahendame liikmetele informatsiooni, pakume e-posti majutamise võimalusi, edendame metsasertifitseerimist ning viime läbi erametsanduslikke projekte (erametsaomanike koolitamine, rahvusvahelise koostöövõimekuse edendamine, metsamajandajate konkursi ja kokkutuleku läbiviimine).

Eesti Erametsaliidu jaoks on oluline erametsaomanike suurem tegevusvabadus, maaettevõtluse arendamine, ühistegevus, metsade kõrvalkasutus, jahindus ning taluturism.