Eesti Erametsaliit on partneriks Keskkonnaministeeriumi LIFE-IP projektis “ForEst&FarmLand”.

LIFE-IP projekt “Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks” (LIFE18 IPE/EE/000007) leiab aset aastatel 2020-2029 ja selle eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit.

Erilist tähelepanu pööratakse projekti raames eramaadel asuvatele metsadele – koguni kolmandik Eesti Natura 2000 aladest asub eramaal, mistõttu on sealne majandustegevus piiratud. Erametsaomanikel on võimalik taotleda toetusi saamata jäänud tulu kompenseerimiseks, kuid praegune toetusskeem on ajale jalgu jäänud ning projekti üks eesmärke on kaasata erametsaomanikke ja neid ühendavaid organisatsioone toetuste kaasajastamise protsessi ja anda metsaomanikele aktiivsem roll looduskaitseliste tegevuste kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Lisaks ostetakse erametsaomanikelt u. 500 ha looduskaitseliselt eriti väärtuslikku metsa, et jätta need majandustegevusest täiesti puutumata.

Eesti Erametsaliidu ülesandeks on osaleda toetuste kaasajastamise protsessis.

Täpsem info projekti kohta Keskkonnaministeeriumi lehelt.