EESTI ERAMETSALIIT (asutatatud 1992) on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud).

Põhimõte

Oma tegevuses lähtume demokraatia, säästliku arengu ja keskkonnahoidliku metsakasutuse põhimõtetest. Erametsaomanike struktuuri arendame ühistulistel printsiipidel – kõigil liikmetel on võrdsed võimalused organisatsiooni töös kaasa lüüa.

Tegevus

Meie põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Erametsanduses on meie peamisteks koostööpartneriteks SA Erametsakeskus, kui metsanduslike toetuste jagaja ning majandustehingutes Eesti Puidumüügikeskus. Kuulume Eestimaa Talupidajate Keskliidu ning Eesti Metsaseltsi liikmete hulka. Oleme ka üle-euroopalise metsaomanike ühingu CEPFi, Euroopa Maaomanike organisatsiooni ELO ja rahvusvahelise peremetsanduse liidu IFFA liikmed.

Suhtlemine liikmetega

Vahendame liikmetele metsanduslikku informatsiooni ja kaitseme nende seisukohti metsapoliitilisel tasandil. Väljastame liikmetele regulaarset infokirja, milles kajastame päevakajalisi teemasid ning anname ülevaate erinevatest metsapoliitilistest protsessidest.  Erinevate projektide kaudu toetame liikmesorganisatsioonide tegevust.

Eesti Erametsaliit järgib oma igapäevases tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi.

Ajalugu

 • 1992, 24. aprillil asutatakse Eesti Talumetsa Liit.
 • 1992, 2. septembril regisreeritakse Eesti Talumetsa Liidu põhikiri põllumajandusminister Aavo Mölderi käskkirja alusel.
 • 1992, 8. detsembril registreeritakse Eesti Talumetsa Liit Harju maakonna ettevõtteregistris.
 • 1994, 14. aprillil otsustab Eesti Talumetsa Liidu üldkoosolek, et ühistulise ülesehitusega (nüüd on esimesed metsaühistud olemas) liiduks muudetava üleeestilise ühenduse nimeks saab Eesti Erametsaliit.
 • 1994, 14. oktoobril Eesti Erametsaliit ka registreeritakse.
 • 1997, 10. septembril asutatakse, lähtuvalt vajadusest muuta senine tulunduslik liit mittetulunduslikuks, MTÜEesti Erametsaliit, mis on Eesti Talumetsa Liidu ja senise tulundusliku Eesti Erametsaliidu järglane.
 • 1997, 10. detsembril registreeritakse MTÜ Eesti Erametsaliit mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.
 • 1998, 27. märtsil registreeritakse pärast põhikirja ja nimetuse muutmist ringi senine tulunduslik Eesti Erametsaliit, mis otsustatakse jätta n-ö riiulifirmaks, mida kasutada, kui metsaühistute majandustegevus on nii kaugele arenenud, et on võimalik ka keskühistu kaudu seda edendada. Senine nimetus muudetakse, kuna äriregistri reeglite järgi ei või tulundusliku organisatsiooni nimes olla sõna “liit”, uueks nimeks saab Keskühistu Eesti Eramets.
 • 2005, 23. novembril Keskühistu Eesti Eramets siiski kustutatakse äriregistrist.

Juhatuse esimehed:

 • Peeter Lutt, 1992;
 • Leonhard Polli, 1992-1996 ning 1998-2000;
 • Kalle Põld, 1996-1997;
 • Toomas Krevald, 1997-1998;
 • Jaak Herodes, 2000-2002;
 • Jaanus Aun, 2002-2006;
 • Guido Ploompuu, 2006-2008;
 • Ando Eelmaa 2008-2012;
 • Taavi Ehrpais 2012- 2013;
 • Aira Toss 2013 -2015;
 • Ants Erik 2015-2016;
 • Mikk Link 2016-2019
 • Ando Eelmaa 2019-2022
 • Ants Erik 2022-…

Allikas: “Eesti Erametsaliit: Taasiseseisvunud Eesti metsaomanike koostöö kujunemise lugu”

Struktuur

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Erametsaliidu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete volinike koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda aastas.

Volinikud delegeeritakse esindusnormiga lähtuvalt põhimõttest, et üks volinik ühingu liikme iga 150 liikme kohta (1-150 liiget: 1 volinik, 151-300 liiget: 2 volinikku jne.)

Igapäevast tööd korraldab liidus üldkoosoleku poolt valitud juhatus, mis kohtub nõupidamiseks reeglina kord kuus.