Eesti Erametsaliit on üheks partneriks LIFE integreeritud projektis „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis.“ 

Projekt on jaotatud erinevateks tööpakettideks ja EEML on ühes neist, milleks on – “Tervete, kohanemisvõimeliste ja mitmekesiste metsade tagamine muutuvas kliimas.” See tööpakett on omakorda jaotatud kaheks ja EEML on koos Eesti Maaülikooliga antud projekti raames loomas segapuistute näidisalasid. Eesmärk on katsetada erinevate puuliikide koos kasvatamise võimalusi üle Eesti, panustades läbi selle metsa mitmekesisuse suurenemisse. Selleks rajatakse metsaomanikele ja metsa majandajatele näidisalad, et välja selgitada milliseid puuliike ja nende erinevaid kombinatsioone oleks majanduslikult mõttekas tulevikus kultiveerida, arvestades kliimamuutustega kaasnevat. Lisaks koostatakse metsaomanikele praktilised juhendmaterjalid.

Projekt algas 2023 aasta algusest ning kestab 2032 aasta märtsini.

Täpsem info projekti kohta Keskkonnaministeeriumi lehelt.