Eesti Erametsaliit on üheks partneriks LIFE integreeritud projektis „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis.“ 

Hoiame Eesti metsad terved, kohanemisvõimelised ja mitmekesised

  • Tutvustame metsaomanikele metsade mitmekesisuse suurendamise ja segametsade kasvatamise võimalusi:
    • Katsetades erinevate puuliikide ja nende kooskasvatamise võimalusi üle Eesti.
  • Panustame kliimamuutuste vastupanuvõimekusse ja haiguskindlamate metsade kasvatamisse:
    • Katsetades erineva geograafilise päritoluga puuliikide kasvatamisvõimalusi Eestis.

Projekt on jaotatud erinevateks tööpakettideks ja EEML on ühes neist, milleks on – “Tervete, kohanemisvõimeliste ja mitmekesiste metsade tagamine muutuvas kliimas.” See tööpakett on omakorda jaotatud kaheks:

  1. Eesti Erametsaliit ja Eesti Maaülikool rajavad segapuistute näidisalad. Eesmärk on katsetada erinevate puuliikide koos kasvatamise võimalusi üle Eesti, panustades läbi selle ka metsa mitmekesisuse suurenemisse. Selleks rajatakse metsaomanikele ja metsa majandajatele näidisalad, et välja selgitada milliseid puuliike ja nende erinevaid kombinatsioone oleks majanduslikult mõttekas tulevikus kultiveerida, arvestades kliimamuutustega kaasnevat. Lisaks koostatakse metsaomanikele praktilised juhendmaterjalid.
  1. Eesti Maaülikool ja Kliimaministeerium rajavad geograafilised katsekultuurid ning sega, sh. laialehiste ja vähem levinud metsapuuliikidega puistute näidisalad. Geograafiliste katsekultuuride rajamine tähendab eelkõige ilmastikutingimustele ja haigustele vastupidavamate puude järglaste otsinguid ning ühtlasi ka uute, rajatavate puistute kiiremat kasvu ja kvaliteetsemat puitu. Eesti metsa uuendamisel kasutatakse valdavalt kodumaise päritoluga metsaistutusmaterjali. Samas ei ole teada väljastpoolt Eestit pärit istutusmaterjali päritolu tegelik mõju rajatavate puistute kasvuomadustele, sest olemasolevatest või olemas olnud geograafilistest katsekultuuridest saadud informatsioon on olnud väga lünklik. Katsealad rajatakse hariliku kuuse, arukase ja hariliku männi ning kolmele võõrpuuliigile. Päritolu piirkonnad, kust seemned (taimed) hangitakse, lepitakse kokku projekti esimese tegevusena. Katsetulemused võimaldavad hinnata, kas ja millisest päritolu piirkondadest pärit liike saaksid metsaomanikud metsa uuendamisel kasutada.

Projekt algas 2023 aasta algusest ning kestab 2032 aasta märtsini.

Täpsem info projekti kohta Keskkonnaministeeriumi lehelt.