Sertifitseerimise raames kinnitab sõltumatu osapool, et metsa majandamine või metsa- ja puidutöötlemine vastab kehtivatele nõuetele ja rahvusvaheliselt kokku lepitud standarditele.

PEFC sertifitseerimise eesmärgiks on keskkonnasäästlik, sotsiaalselt õiglane ja majanduslikult efektiivne metsamajandamine ning puidu käitlemine.

Metsamajandamise ja tarneahela sertifitseerimise abil saab:

  • edendada säästvat metsandust;
  • tagada Eesti metsasektorile hea maine rahvusvahelisel tasandil;
  • edendada metsatoodete turustamist;
  • kindlustada turgu;
  • täita tarbijate ootusi, kes otsivad sertifitseeritud kaupu.

PEFC metsamajandamise sertifitseerimine

PEFC metsamajandamise sertifikaat on märk sellest, et metsaomanik hoolib oma metsadest ning majandab neid jätkusuutlikult arvestades sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike aspektidega. Lisaks annab PEFC sertifitseerimine tarbijatele võimaluse valida keskkonnasõbralikult majandatud metsast pärit tooteid. 


Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaat

Eesti Erametsaliit omab alates 2010. aastast PEFC rühmasertifikaati nr TT-PEFC-FM006, millega võib liituda iga metsaomanik, kes majandab oma metsi keskkonnasäästlikult.

Täpsem info SIIT.


Rühmasertifitseerimine läbi metsaühistu

Eesti Erametsaliit on koostanud ühistutele lepingu ning juhendid metsaomanike sertifitseerimiseks läbi EEML PEFC rühmasertifikaadi.
 
Täpsem info SIIT.

PEFC tarneahela sertifikaat

Tarneahela sertifitseerimine on suunatud ettevõtetele mis töötlevad, toodavad või kauplevad puidust toodetega, k.a tootjad, hulgi- ja jaemüüjad, saeveskid, trüki- ja paberitööstused. Tarneahela süsteemi juurutanud ja säilitanud ettevõtetel on võimalik oma tarnijatele ja klientidele tõendada, et nende tooted on hangitud ja toodetud vastavalt kõrgeimatele ökoloogilistele, sotsiaalsetele ja säästva majanduse standarditele.

PEFC tarneahela sertifikaati saavad taotleda ettevõtted, mis toodavad, töötlevad või vahendavad metsasaadusi. Täpsem info SIIT


Lisainfo: Mari Teesalu, Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik

Tel: +372 5354 4415, e-post: mari.teesalu@erametsaliit.ee