Erametsaliidu liikmeteks on enamik Eestis tegutsevatest metsaomanike kohalikest organisatsioonidest:

Ambla Metsaühistu
Erametsaühing Eesti Metsaomanikud
Hiiumaa Metsaselts
Läänemaa Metsaühistu
Metsahuviliste Selts  
Mädara Metsaühing
Palamuse Metsaselts
Rakvere Metsaühistu
Saarde Erametsaühing
Saaremaa Metsaühing
Sakala Metsaühistu
Valgamaa Metsaühistu
Vardi Metsaühistu
Viru-Lemmu Metsaselts  
Virumaa Metsaühistu
Visa Metsaühistu
Vooremaa Metsaühistu
Võrumaa Metsaühistu
Vändra Metsaühing
Ühinenud Metsaomanikud