Eesti erametsaliit

Erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

TEGEVUSED

Esindame, kaitseme ja propageerime metsaomanike huve, et tagada nende maksimaalne tegevusvabadus.

Potentsiaalne vääriselupaik

Mis vahe on väärsielupaigal ja potentsiaalsel vääriselupaigal? Mida teha, kui metsas asub potentsiaalne vääriselupaik?

PEFC METSAMAJANDAMISE SERTIFITSEERIMINE

Oleme PEFC grupisertifikaadi TT-PEFC-FM006 hoidja.

Jahinduslepingute sõlmimine

Kutsume maaomanikke jahimaade kasutuslepingute sõlmimisel tähelepanelikkusele!

Viimased uudised

Pressiteated

Audit kinnitas, et erametsad on säästlikult majandatud

Rahvusvahelise audiitorfirma järelevalveaudit kinnitas, et Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadiga liitunud erametsomanike metsad on jätkusuutlikult majandatud.  BM Certification Estonia poolt läbi viidud iga-aastase järelevalveauditi käigus kontrolliti

Loe edasi »

Eesti Erametsaliit

metsaühistut
metsaomanikust liiget
ha metsamaad