Eesti erametsaliit

Erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

Metsamajandajate konkurss

Eesti Erametsaliit korraldab juba 30 aastat Eesti ainsat metsaomanikele suunatud konkurssi.

Juhend kraavide arvele võtmiseks

Miks on kasulik kraavid arvele võtta? Mida tähendab lihtsustatud korras arvele võtmine ja kuidas vana kraavi registrisse kanda? Kogu vajalik info on meil olemas.

PEFC GRUPISERTIFIKAAT

Oleme PEFC grupisertifikaadi TT-PEFC-FM006 hoidja ja
järgime PEFC metsamajandamise standardi nõudeid.

Jahinduslepingute sõlmimine

Kutsume maaomanikke jahimaade kasutuslepingute sõlmimisel tähelepanelikkusele!

Viimased uudised

Uudised

Liina Helstein: Kes on homme minu metsa omanik?

Eesti Erametsaliidu ja Võrumaa Metsaühistu juhatuse liikme Liina Helsteini ettekanne metsanduse visioonikonverentsilt 17. aprillil 2024. Olen metsaomanik, juurtega Haanjamaalt, seal on kodutunne, “minu koht”, kust mina tulen. Hoolimata sellest, et

Loe edasi »

Eesti Erametsaliit

metsaühistut
metsaomanikust liiget
ha metsamaad