Eesti Erametsaliit

Eesti Erametsaliit (asutatatud 1992) on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud).

Põhimõte

Oma tegevuses lähtume demokraatia, säästliku arengu ja keskkonnahoidliku metsakasutuse põhimõtetest. Erametsaomanike struktuuri arendame ühistulistel printsiipidel – kõigil liikmetel on võrdsed võimalused organisatsiooni töös kaasa lüüa.

Tegevus

Meie põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Erametsanduses on meie peamisteks koostööpartneriteks SA Erametsakeskus, kui metsanduslike toetuste jagaja ning majandustehingutes Eesti Puidumüügikeskus ning Metsa Hoiu-laenuühistu. Kuulume Eestimaa Talupidajate Kesliidu ning Eesti Metsaseltsi liikmete hulka. Oleme ka üle-euroopalise metsaomanike ühingu CEPFi liikmed.

Suhtlemine liikmetega

Vahendame liikmetele metsanduslikku informatsiooni ja kaitseme nende seisukohti metsapoliitilisel tasandil. Väljastame liikmetele regulaarset infokirja, milles kajastame päevakajalisi teemasid ning anname ülevaate erinevatest metsapoliitilistest protsessidest. Erinevate projektide kaudu toetame liikmesorganisatsioonide tegevust.

Eesti Erametsaliit järgib oma igapäevases tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi.