2021

Metsatulude maksustamise veebiseminar veebruaris 2021.
Seminari saab järgi vaadata SIIT.
20210217 ettekande slaidid
FIDEK 20 E vormi III osa
Mets 2020 tabel 6.2

2020

Eesti Erametsaliidu metsakasvatuse ümarlaud jaanuaris 2020
Eesti Erametsaliidu metsakasvatuse ümarlaud. Andres Talijärv sissejuhatus
Andres Jäärats. Kultiveerimiskohtade muutmise mõju puistu tootlikkusele ja kvaliteedile-teoreetiline analüüs
Tiit Maaten. Võimalike kliimamuutuste mõju meie metsadele.
Olavi Udam. Metsa uuendamise majanduslikud põhjendused

4.06.2020 – Kaitsealuste metsade majandamine (Meelis Matkamäe ettekanne kaitsealuste metsade majandamisest

26.11.2020 Erametsaliidu ja Erametsakeskuse infoseminar
Infoseminari saab järele vaadata SIIT.
Mis on metsanduse roheline kaart? – Eve Rebane, EMSN
Toetuste määruse muutmine – Indrek Jakobson, Erametsakeskus
EL toetuste tulevik – Katrin Rannik, Maaeluministeerium

2019

22.05.2019 Metsasertifitseerimise õppepäev
Kristel Pern PEFC metsamajandamise sertifitseerimine

25.04.2019 Visioonikonverents
Ants Erik (Metsatervenduse OÜ/Eesti Erametsaliit)- Maaomanik- demokraatliku õigusriigi alustala

24.04.2019 Erametsapäev 
Emma Berglund (Federation of Swedish Family Forest Owners) Ühistegevusest Rootsi näitel

18.04.2019 PEFC ja FSC infopäev
Renal Lastik Sertifitseerimine

KoolitusMida peab metsaomanik teadma üldplaneeringutest? Pärnus, Tartus ja Rakveres
Tuulikki Laessoni ettekanne

Õppepäev – Katastriüksuse piirid ja piiriprobleemide lahendusvariandid. Maa mõõdistamise praktika. Viljandis, Tartus ja Rakveres
Alo Kotka (Maa-ameti katastri registriosakonna nõunik) Katastriüksuste piirid ja piiriprobleemide lahendusvariandid

2018

22.05.2018 Metsandusliku seadusandluse õppepäev
Indrek Veso (Advokaadibüroo Veso & Partnerid): Piirinaabri õigused ja kohustused. Õigus võõrast kinnisasja kasutada. Ühis- ja kaasomand ning sellega tehingute tegemine. Kasvava metsa raieõiguse müügilepingu sõlmimine ja raidmed. Elektripaigaldiste talumine ja hooldus.

20.04.2018 Metsapoliitika seminar
Siim Kiisler (Keskkonnaminister): Erametsaomanike roll metsapoliitika kujundamisel
Allan Sims (Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist): Kui palju on erametsa?
Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees): EPKK ja metsandus – kuidas saame ühiselt maaelu edendada?

Natura 2000 erametsamaa toetuse ja siseriiklike metsandustoetuste infopäevad märtsis ja aprillis
Riina Kotter / Nele Saluveer / Eleri Laidma (Keskkonnaameti Kaitse planeerimise büroo): Kaitstavad loodusobjektid Eestis
Triin Suur (Erametsakeskuse Toetuste üksuse arendusnõunik): Natura 2000 erametsamaa hüvitise taotlemine; Siseriiklikud metsandustoetused 2018
Gunnar Reinapu / Veljo Kütt (Erametsakeskuse Kontrolliüksus): Natura 2000 erametsamaa hüvitise kohapealne kontroll; Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll

2016

05.10.2016 PEFC ja FSC metsamajandamise infopäev
Renal Lastik – Metsamajandamise sertifitseerimine_BM TRADA Eesti
Kristel Arukask – PEFC sertifitseerimine läbi EEML rühmasertifikaadi 

08.08.2016 Kuidas ära tunda ja ennetada uluki- ja putukakahjustusi

Ulukikahjustused metsas
Tiit Randveer
Eesti Maaülikool

Putukad ja putukakahjustused metsas
Kaljo Voolmaa
Eesti Maaülikool

 

07.06.2016 Koolitus “PEFC sertifitseerimine läbi Eesti Eramatsaliidu ja puidu müük TÜ Eesti Puidumüügikeskuse toel”

PEFC sertifitseerimine
Kristel Arukask
Eesti Erametsaliit
projekitjuht

Ühine Puidumüük arvudes 2016
Einar Rannula
Eesti Puidumüügikeskus
Tegevjuht

 

Infopäevad metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse ja siseriiklike metsandustoetuste teemal Saaremaal, Sakus, Jõhvis, Viljandis ja Tartus

MAK 2014-2020 meede 8 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
Helve Hunt
Maaeluministeerium
Maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
Triin Suur
SA Erametsakeskus
Toetuste üksuse arendusnõunik

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll
Gunnar Reinapu
SA Erametsakeskus
Kontrolliüksuse juht

Siseriiklikud metsandustoetused
Triin Suur
SA Erametsakeskus
Toetuste üksuse arendusnõunik

Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll
Gunnar Reinapu
SA Erametsakeskus
Kontrolliüksuse juht

 

08.04.2016 Koolitus erametsaomanikele

Koolitusel käsitletavad teemad: Looduskaitseliste piirangute talumiskohustus, elektripaigaldiste talumine ning sellega seotud probleemid (hooldus-ja avariitööd jmt), kasvava metsa raieõiguse lepingutest.
Indrek Veso – Elektripaigaldiste talumisest ja hooldusest, looduskaitsest ja müügilepingust

 

02.04.2016 Vardi Erametsaseltsi koolitus PEFC sertifitseerimine

Kristel Arukask – PEFC sertifitseerimine

 

30.01.2016 Hiiumaa Metsaseltsi rühmanõustamine PEFC sertifitseerimisest

Kristel Arukask – PEFC sertifitseerimine

 

2015

Õppepäev „Ülevaade jahilepingute vajadusest ja sõlmimisest riigi- ja erametsas“ 15.10.2015

Olavi Udam – Jahindusest ja metsakasvatusest – lepingud

Elor Ilmet – RMK riigimaa jahindusliku kasutuse leping ja ulukikahjustused

Peep Pihlak – Jahilepingute sõlmimine metsaühistu MTÜ Ühinenud Metsaomanikud näitel

 

Ühistujuhtude seminar 03.09.2015

Liina Laineveer – Eesti Erametsaliidu rollist metsaomanike huvide kaitsel

 

Metsamajandajate kokkutulek 29.08.2015

Eda Tetlov – Paljasjuurne või suletud juurekavaga taim

 

Looduskaitsest eramaadel 31.07.2015 Kassari

Lektor Riina Martverk Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja

Looduskaitsest eramaadel

 

Erametsapäev 16.04.2015

Roland Müür – Looduskaitsetööd keskkonnaametis
Mats Varik – Turberaied
Jürgen Aosaar – Valikraied ja püsimets

 

Vardi Erametsaseltsi koolitus – erametsanduse toetused

Lektor Triin Suur SA Erametsakeskus
Erametsanduse toetused

Lektor Priidu Kool SA Erametsakeskus
Natura 2000 toetus erametsamaale, Kohapealne kontroll

 

Koolitus erametsaomanikele (elektripaigaltiste talumine ja hooldamine, looduskaitse, müügilepingud)

Lektor Indrek Veso vandeadvokaat
Elektripaigaldiste talumisest ja hooldusest, looduskaitsest ja müügilepingust

 

Erametsanduse toetuste infopäevad

Lektor Triin Suur SA Erametsakeskuse Toetuste üksuse arendusnõunik
Erametsanduse toetuste infopäevad-ettekanne
03.03.2015 Türi
04.03.2015 Rakvere
05.03.2015 Jõhvi
18.03.2015 Pärnu
19.03.2015 Tallinn
20.03.2015 Tartu

 

Maksukoolitus erametsaomanikele

05.02.2015 Valga, Valga Maavalitsus
11.03.2015 Võru, Kultuurikeskus Kannel
Lektor: Eha Kütt Maksu- ja Tolliameti maksunõustamise talituse juhtivspetsialist
Metsaomanik ja maksud
Metsamaterjali või raieõiguse tulu deklareerimine
EEML tegevusi tutvustav infovoldik
Metsaühistuid tutvustav infovoldik