Eesti Erametsaliidul on pikaajaline kogemus erinevate projektide läbiviimisel. Projektid on suunatud liikmesorganisatsioonidele, aga ka laiemale avalikkusele, et propageerida säästvat Eesti erametsandust. Meie peamine partner projektide läbiviimisel on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisaks kaasame projektidesse ka oma partnerorganisatsioone.

Lisaks siseriiklikele projektidele omame kogemusi ka rahvusvahelistes projektides osalemisel. Peamiselt oleme osalenud projektipartneritena seitsmenda raamprogrammi projektides.