Eesti Erametsaliit viib EV100 raames läbi projekti „Eesti 100×100 pesakasti erametsa“.

Idee kohaselt valmistavad kooliõpilased üle Eesti tööõpetuse tundides lindudele pesakaste ning 2018. aasta kevadel toimuvatel metsapäevadel panevad need ise metsa üles. Metsaühistud aitavad leida pesakastide ülespanemiseks sobilikud kohad ning võimalusel korraldavad metsapäevad oma piirkonnas. Plaanis on korraldada kokku 100 metsapäeva ning igal üritusel panna metsa üles 100 pesakasti.

Pesakastide valmistamiseks oleme koostanud soovitusliku juhendi ning toetajate abiga organiseerime koolidele vajaliku koguse saematerjali.

Projektis saavad lisaks koolidele osaleda organisatsioonid, asutused, ettevõtted ja eraisikud, kes tahavad anda oma panuse Eesti looduse heaks! Vt info huvilistele.

Valminud pesakastide ligikaudsed asukohad:

Osalevad koolid: vt nimekirja

Saematerjaliga toetavad: Stora Enso Eesti ASJavicar OÜHelia Puit ASAST Saeveski OÜFörmann NT AS, Servamatalaud, Raudpukk OÜ, Enco Est OÜ, Metsagrupp OÜ, Vara Saeveski OÜForsten OÜ, Pajaka Puit OÜ, Finlaid OÜValga Puu OÜLaesti ASCombimill Reopalu OÜ, Roni REM AS , Eesti-West OÜ jt

Pesakaste aitavad metsa panna: Vardi Erametsaselts, Tornator Eesti OÜ, Metsatervenduse OÜ, Virumaa Metsaühistu, Saaremaa Metsaühing, Dammix Mets OÜ, Valgamaa Metsaühistu, Mädara Metsaühing, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud, Valga Puu OÜPalamuse Metsaselts, Vändra Metsaühing, Läänemaa Metsaühistu, Võrumaa Metsaühistu, Kinnistu OÜ jt

Tegemist oli kingitusega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ning see viiakse ellu koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkonnaga.