Eesti Erametsaliidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Erametsanduses on meie peamisteks koostööpartneriteks kohalikud metsaühistud, SA Erametsakeskus ja Eesti Puidumüügikeskus. Kuulume Eestimaa Talupidajate Keskliidu ning Eesti Metsaseltsi liikmete hulka. Rahvusvahelisel tasemel oleme üle-euroopalise metsaomanike ühingu CEPFi liikmed, samuti kuulume Eurooma Maaomanike Organisatsiooni ELO ja rahvusvahelise peremetsanduse organisatsiooni IFFA liikmeskonda.

Kohalike omavalitsuste üldplaneeringud

Looduskaitse

Metsaomanike maksustamine

Metsandustoetuste maksmine