Eesti Erametsaliit MTÜ privaatsuspoliitika

Eesti Erametsaliit MTÜ (edaspidi Erametsaliit) privaatsuspoliitikas on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid Erametsaliit oma tegevuses kasutab ja hoiab. Erametsaliit on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust.

Privaatsuspoliitika on Erametsaliidu kõigi lepingute osa. Külastades Erametsaliidu veebilehte, sõlmides Erametsaliiduga mistahes lepinguid, pidades Erametsaliiduga lepingulisi läbirääkimisi, kasutades Erametsaliidu poolt pakutavaid teenuseid, nõustute Privaatsuspoliitika tingimustega.

Isikuandmed

Isikuandmed on kõik andmed, mille puhul on võimalik füüsilist isikut tuvastada.

Isikuandmete hoidmise põhimõtted ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist.

Erametsaliit töötleb ja säilitab vajadusel järgmisi isikuandmeid:

 • Lepinguliste isikute kontaktinfo ja isikukoodid
 • PEFC rühmasertifikaadi haldamisega seotud andmed kinnistute kohta, sisekontrollide ja auditite käigus esitatud andmed
 • Arvete koostamisega seotud info

Isikuandmete töötlemine Erametsaliidus

Erametsaliit töötleb isikuandmeid järgmistel juhtudel

 • Kliendi ja/või koostööpartneriga lepingute tingimuste edastamiseks, lepingu tingimuste tutvustamiseks ja/või läbirääkimisteks
 • Lepingutest tulenevate kohustuste info edastamiseks;
 • PEFC rühmasertifikaadi liikmetele info edastamiseks;
 • PEFC rühmasertifikaadi liikmetega suhtlemiseks, päringutele vastamiseks ning nõustamiseks;
 • Arvete koostamiseks ja väljastamiseks;

Erametsaliit töötleb isikuandmeid selleks, et luua kliendisuhteid, täita lepingulisi kohustusi, edastada kliendile/koostööpartnerile informatsiooni, võtta vajadusel kliendi/koostööpartneriga ühendust.

Erametsaliit töötleb ja säilitab isikuandmeid peale lepinguliste kohustuste täitmist edasiseks suhtluseks kliendi/koostööpartneriga

 • Info edastamiseks

Isikuandmete kaitse

 • Erametsaliit ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. kui isik on selleks Erametsaliitu kirjalikult volitanud või PEFC rühmasertifikaadiga liitudes isikuandmete töötlemisega nõustunud.
 • Erametsaliit käsitleb Kliendi/koostööpartneri kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.