Eesti Erametsaliit on partner rahvusvahelises LIFE projektis European Networks for Private Land Conservation.

Projektist

Kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine kujutavad endast eramaale eksistentsiaalset ohtu. Projekti põhieesmärk on arendada tervet Euroopa Liitu hõlmavat spetsialistide võrgustikku, kes kasutavad uuenduslikke kaitsevõtteid, et säilitada maa väärtust ka järgmistele põlvkondadele.

Jätkusuutlikkuse kindlustamiseks luuakse „Maaomanike Loodushoiu Liit“ – Conservation Landowners Coalition (CLC), mis hõlmab endas nii keskkonnaorganisatsioonide kui ka maaomanike esindajaid.

Projekt keskendub kõige perspektiivikamatele loodushoiumudelite arendamisele (Private Landowner Conservation tools  (PLC), rõhuasetusega loodushoiu servituutidel. Projekti käigus testitakse erinevaid lahendusi ja toetatakse nende laiemat kasutuselevõttu. Samuti analüüsitakse seda toetavate finants- ja muude PLC-d edendavate süsteemide reformimise võimalusi. Lisaks jätkame uute PLC standardite ja tavade väljatöötamist ning aitame arendada loodushoiuga tegelevaid organisatsioone ja nende võrgustikke (järgides USA „land trust ” mudelit). Projekti eesmärkide saavutamiseks teeme koostööd vabatahtlike ja kodanikuteaduse algatustega.

Sõnumite edastamiseks kutsutakse ellu loodushoiu saadikud, kes tutvustavad nii riiklikele kui piirkondlikele organisatsioonidele konkreetseid tegevusi, probleeme ja lahendusi, et üheskoos eramaa kaitsealgatused välja töötada. 

Projekti eesmärgiks on vabatahtliku ja omanikukeskse loodushoiu edendamine Euroopas.

Projekti koduleht: www.enplc.eu.

Projekti partnerid: 

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Life programmist. 

Hoia end kursis projekti uudistega, üritustega ja tegemistega: