Eesti Erametsaliit seisab metsaomanike huvide ja tegevusvabaduse eest.

Eraomand on püha!

Eesti Erametsaliidu volinikud

Maa- ja metsaomanike huvide kaitseks otsustasid Eesti Erametsaliidu volinikud korraldada 29. mail Toompeal maaomanike meeleavalduse. Kui soovid meeleavalduse korraldamist rahaliselt toetada, tee ülekanne järgmiste andmetega:

Makse saaja: MTÜ Eesti Erametsaliit
Kontonumber (Swedbank): EE282200221011829570

Makse selgitus: Meeleavalduse toetuseks

Kui soovid lisainfot Eesti Erametsaliidu tegevuse või annetuste kasutamise kohta, kirjuta erametsaliit@erametsaliit.ee.

Või toeta otse kasutades pangalinki