Metsa väärtused

Metsa väärtusi ei ole võimalik kirjeldada mõne lausega ja igakülgset tervikut oleks raske ka ainsasse artiklisse mahutada. Seda enam, et teadmisi metsa väärtustest tuleb kogu aeg juurde.

Et tervikut ikkagi saavutada, hakkab siia rubriiki tahk haaval pooleteise aasta jooksul kogunema selleteemalist infomaterjali ja ajalehekirjutisi.

Seda tegevust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Sulge menüü