Metsa väärtusi ei ole võimalik kirjeldada mõne lausega ja igakülgset tervikut oleks raske ka ainsasse artiklisse mahutada. Seda enam, et teadmisi metsa väärtustest tuleb kogu aeg juurde.

Metsa väärtused

Kogusime siia rubriiki tahkhaaval erinevat infomaterjali ja ajalehekirjutisi metsa erinevate väärtuste kohta.

Loe kõiki selleteemalisi postitusi SIIT.

Iga metsaomanik on maastikukujundaja

Võib-olla tasuks raietöid planeerides mõelda: kuidas seda korraldada, et maastik oleks mulle vastuvõetav ka pärast raiet. Kui oli metsaomanike 2001. aasta kokkutulek 2000. aasta parima metsamajandaja Tõnu Reinvaldi metsas Lääne-Virumaal,

Read More »

Mõtteruumis mets muutub

  Paljudele eesti kirjanikele ja luuletajatele on mets üks püsimotiividest. Võib-olla meil polegi kirjanikku-luuletajat, kes kordagi poleks oma loomingus kokku puutunud metsaga, kuna looduskeskkonnana on ta nii ligi. Mõnikord leiab

Read More »

Tegevust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.