Metsa väärtusi ei ole võimalik kirjeldada mõne lausega ja igakülgset tervikut oleks raske ka ainsasse artiklisse mahutada. Seda enam, et teadmisi metsa väärtustest tuleb kogu aeg juurde.

Metsa väärtused

Kogusime siia rubriiki tahkhaaval erinevat infomaterjali ja ajalehekirjutisi metsa erinevate väärtuste kohta.

Loe kõiki selleteemalisi postitusi SIIT.

Mõtteruumis mets muutub

  Paljudele eesti kirjanikele ja luuletajatele on mets üks püsimotiividest. Võib-olla meil polegi kirjanikku-luuletajat, kes kordagi poleks oma loomingus kokku puutunud metsaga, kuna looduskeskkonnana on

Read More »

Ka uue aja kultuurimärke tasub talletada

Mineviku inimtegevuse jälgi metsamaastikul nimetatakse pärandkultuuriks, aga täna sünnib tuleviku pärandkultuur. Küsisin pärandkultuuri idee maaletoojalt, Läänemaa metsamees Lembitu Twerdianskilt, kui palju tema enda metsas pärandkultuuriobjekte

Read More »

Tegevust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.