You are currently viewing Infotund metsaomanikele – teatiste maksustamisega kaasnevad muudatused metsaregistris

Infotund metsaomanikele – teatiste maksustamisega kaasnevad muudatused metsaregistris

  • Post category:Koolitus

Alates juulist tuleb metsaomanikel raadamise ja uuendusraiete (lageraie, aegjärkne raie, häilraie, veerraie) metsateatiste eest maksta riigilõivu 30 eurot.

Eesti Erametsaliit koostöös Keskkonnaametiga korraldab 18. juunil kell 15-16.30 metsaomanikele veebiseminari. Tutvustatakse metsaregistri uut arendust juulist rakenduva riigilõivu osas. Keskendutakse just uutele lahendustele metsaregistris, mitte niivõrd riigilõivuga seotud seadusandlusele.

Uusi lahendusi tutvustab Jaanus Kala Keskkonnaametist.

Koosolekuga saab liituda SIIN LINGIL.

Infotund toimub MS Teams veebikeskkonnas.