Eesti Erametsaliit on PEFC rühmasertifikaadi TT-PEFC-FM006 hoidja.
September 2021 seisuga on meie PEFC rühmas 114 liiget kellele kuulub kokku üle 240 tuhat hektarit metsamaad.

Agner OÜ Kasafor OÜ Rita Rubin
Ahto Kivi Kennar Lõhmus FIE Roger Puit AS
Ain Veelaid KPM Mets OÜ Runners Forest OÜ
Aivar Pedaspuu Kuusemetsa OÜ Ruth Vene
Aivar Vene Landeker OÜ Saarniidu OÜ
Alemaa ja Mets OÜ Leili Mihkelson Saarte Metsamajanduse OÜ
AmEst Haldus OÜ Lewis Holding OÜ Sampi Kuusk OÜ
Andres Hendrikson Liidia Köster Silvestica Green Forest Estonia OÜ
Anne Maala Luule Pavelson Sindlivabrik OÜ
Anti Tölp Madis Kinks Södra Metsad OÜ
Ants Varblane Magnar Alev Soometsa Haldus OÜ
Areleks OÜ Mapomets OÜ Starforest OÜ
Artiston Kinnisvara OÜ Mare Normak Taanimets AS
Auri Viitak Marrek Puit OÜ Taavi Ehrpais
Dagö Trade OÜ Meelis Reinhold Taltsi Talu OÜ
Dammix Mets OÜ Metsafondi OÜ TarMets AS
EastForest OÜ Metsarada OÜ Tarmo Tominga
EKO Estonia OÜ Metsatalu OÜ Tava Mets OÜ
Eesti Metsnik OÜ Metsatervenduse OÜ Tedremetsa OÜ
Endel Linnamägi Metsnik OÜ Tiina Ruul
Eremka OÜ Mihkel Kallaste Tiit Linnamägi
Ervin Laaneots Mortec OÜ Toftani Metsanduse OÜ
Estonian Sustainable Forestry OÜ Multiland OÜ Toomas Lemming
Expertline OÜ Nybondas OÜ Tornator Eesti OÜ
Falber OÜ OK Mets OÜ Tristafan Haldus OÜ
HD Forest AS Okira OÜ TulevikuMets OÜ
Heavara OÜ OÜ Reinu-Einari Ülo Kaldma
Hinnos OÜ Pähklimäe Talu OÜ Urmas Saetalu
J.A. Konsultatsioonid Palumetsa OÜ Urusalu OÜ
Jaak Sünt Pärna Metsad OÜ Valga Puu OÜ
Jaan Tiigi Peep Tambets Varoteks OÜ
Jaanus Aun Peter Janson Vaseten OÜ
Järve Varahalduse OÜ Picea Grupp OÜ Vestman Forest Fund AS
Juta Kivimäe Pikre Oü Vigrelle AS
K.A.T ja Ko AS Pohlamets OÜ Voore Mets OÜ
Kadi Kurema Rainert RL OÜ Woodwell AS
Kadumetsa OÜ Raja KT OÜ WWForest Management OÜ
Karo Mets OÜ Raul Savimaa
Karusambla OÜ Rein Udras

Rahvusvahelise andmebaasi PEFC sertifikaadiga liitunud metsaomanike kohta leiab SIIT.
EEML metsa majandamise eesmärgid.

EEML PEFC rühma metsamaa ja tehtud tööde andmed 2020

EEML PEFC rühma liikmete metsamaa andmed 2019

Eesti Erametsaliidu PEFC rühma liikmete metsamaa ja raiete andmed 2018

EEML PEFC rühma liikmete metsamaa ja raiete andmed 2016/2017

Eesti Erametsaliidu PEFC rühma liikmete metsamaa andmed 2014