Keskkonnaministeeriumis on käsil metsanduse arengukava (MAK) aastateks 2021-2030 koostamise protsess, kuhu on kaasatud ka Eesti Erametsaliit.

Meie ootused uuele metsanduse arengukavale on järgmised:

  • Metsaomanike tegutsemisvabadus olemasolevaid reegleid järgides
  • Piirangute kompenseerimine
  • Motiveeriv maksusüsteem
  • Metsade vanuselise jaotuse ühtlustamine
  • Metsauuendamise, metsahooldustööde ning infrastruktuuri arendamise toetamine
  • Metsandusalane teavitustegevus
  • Ökosüsteemsete teenuste hinnastamine
  • Ühistulise tegevuse toetamine

Eesti Erametsaliidu esindajaks MAK 2030 esimeses juhtkogus oli tegevjuht Andres Talijärv. Kevadest 2021 kutsus keskkonnaminister kokku uue juhtkogu, kuhu kuuluvad vaid teadlased.

Arengukava koostamise protsessi ja materjalidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.