fbpx

Keskkonnaministeeriumis on käsil metsanduse arengukava (MAK) aastateks 2021-2030 koostamise protsess, kuhu on kaasatud ka Eesti Erametsaliit.

Meie ootused uuele metsanduse arengukavale on järgmised:

  • Metsaomanike tegutsemisvabadus olemasolevaid reegleid järgides
  • Piirangute kompenseerimine
  • Motiveeriv maksusüsteem
  • Metsade vanuselise jaotuse ühtlustamine
  • Metsauuendamise, metsahooldustööde ning infrastruktuuri arendamise toetamine
  • Metsandusalane teavitustegevus
  • Ökosüsteemsete teenuste hinnastamine
  • Ühistulise tegevuse toetamine

Eesti Erametsaliidu esindajaks MAK 2030 juhtkogus on tegevjuht Andres Talijärv.

Arengukava koostamise protsessi ja materjalidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

 

Sulge menüü