Alates 04.05.2023 jõustus uus PEFC metsamajandamise standard, millele EEML PEFC grupp läks üle 2023 septembri lõpus.

Kokkuvõtlik ülevaade uuest standardist ja kohustused EEML PEFC grupi liikmele

Vastavalt PEFC grupistandardi punktile 4.3. saab mõningaid standardi punkte täita grupi tasandil. Siin on välja toodud mõningad dokumendid, mida grupi liikmed saavad kasutada.

4.3.3. Metsamajandamise standard punkt 6.2.1.: Organisatsioon peab määratlema metsamajandamistöödest mõjutatud sidusrühmad ning nende võimalikud vajadused ja ootused.

Sidusrühmad. Vaidluste ja kaebuste põhimõtted

4.3.4. Metsamajandamise standard punkt 6.3.2.: Organisatsioon peab sõnastama metsamajandamise põhimõtted, millega toetatakse metsa kui ökosüsteemi head seisundit pikaajaliselt.

Metsa majandamise eesmärgid ja põhimõtted

4.3.5. Metsamajandamise standard punkt 6.3.3.: Tegevuskava.

Grupi tasandil täitmiseks on tegevuskavast vaid 2 punkti, ülejäänud peavad olema grupi liikmetel enda tegevuskavas. PEFC serdist tulenev tegevuskava ei pea olema üks dokument, küll aga peavad maaomanikul olema olemas info kõikide standardis välja toodud tegevsukava nõute osas.

Tegevuskava näidis/juhendmaterjal PDF, Word

PEFC serdi omamisel peab metsaomanik järgima PEFC jätkusuutliku metsamajandamise standardi nõudeid, sh olema veendunud, et töötajad ja alltöövõtjad on sellest teadlikud.
Selleks tuleb töötajatega ja alltöövõtjatega sõlmida lepingud kus neid on PEFC sertifikaadi olemasolust ja selle nõuetest teavitatud. Võimalus on sõlmida ka eraldi kokkulepe.

Üks võimalik kokkuleppe näidis, mida saab kasutada: PEFC kokkulepe_tööd

Lepingutes kindlasti ära märkida ka EEML PEFC grupisertifikaadi nr TT-PEFC-FM006.

Grupi tegevuskava kokkuvõtted