You are currently viewing Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehena alustas tööd Ants Erik
Eesti Erametsaliidu eelmine juhatuse esimees Ando Eelmaa (paremal) annab Ants Erikule kaasa head soovid vastutusrikkas ametis jätkamiseks.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehena alustas tööd Ants Erik

Eesti Erametsaliidu juhatus valis ükshäälselt uueks juhatuse esimeheks Ants Eriku, kelle volitused algasid 1. mail.

„Mida ühel maaomanikul vaja on? Õiglast maksukeskkonda, tegevusvabadust ja seda, et piirangud hüvitataks õiglaselt ja kohe. Kõik see kokku tähendabki kindlustunnet, et olla omanik jätkusuutlikult läbi põlvkondade,“ rääkis Erik. „Kõige selle eest on Eesti Erametsaliit läbi aastate seisnud ja jätkame sama joont tulevikuski. Piirangute õiglase hüvitiseni on veel pikk tee minna, kuniks poliitikud ei hakka enne valimisi sõnades heldelt lubatud hüvitiste suurendamist ka praktikas rakendama.“

Lisaks peab Erik oluliseks, et maaomanike koheldaks Eestis võrdselt. See tähendab, et riigi poolt avalikes huvides võõrandatavad maad ja seatavad kitsendused tuleb omanikele hüvitada ühtviisi ja õiglase metoodika alusel olenemata sellest, kas tegu on Rail Balticu ehituse, Nursipalu laienduse või looduskaitseliste piirangute seadmisega. „Võrdne kohtlemine, õiglus ja eraomand on kahjuks hääbumas, pead on tõstmas sotsialistlik maailmavaade ning sellele tuleb vastu seista,“ selgitas uus juhatuse esimees.

Eelolevatel aastatel muutuvad üha aktuaalsemaks kindlasti ka Euroopa roheleppe ja süsiniku sidumisega seonduvad teemad. „Rohekokkulepe Euroopas on muutunud meie riigis ametnike rohepöördeks. Peame tagasi pöörduma rohekokkuleppe juurde, mis tähendab, et elurikkuse hoidmisel ja süsiniku sidumisel on maaomanikel kandev roll ning vajalikud muudatused saavad edukalt teoks vaid neid reaalselt kaasates,“ selgitas Erik. 

“Neli aastat juhatuse esimehena on olnud pingelised ja täis väljakutseid. Juhatuse, tegevmeeskonna ja ühistute koostööna oleme maaomanike huvide kaitsel olnud küllalt edukad. Soovin uuele juhatuse esimehele palju jõudu ja edu vastutusrikkas ametis,” kommenteeris ametist lahkunud Ando Eelmaa. 

Ants Erik kuulub Eesti Erametsaliidu juhatusse aastast 2011 ning on olnud aastatel 2015-2017 ka liidu juhatuse esimees.

Erametsaliidu senine juhatuse esimees Ando Eelmaa, kes oli ametis 2019. aasta maikuust, lahkub juhatuse esimehe kohalt omal soovil. Ando Eelmaa jätkab erametsaliidu juhatuse liikme ja liidu poolt loodus Loodushoiu Fondi nõukogu esimehena.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.