You are currently viewing Eesti Erametsaliit valis uue juhatuse

Eesti Erametsaliit valis uue juhatuse

Eilsel koosolekul valisid Eesti Erametsaliidu volinikud erametsaomanike esindusorganisatsioonile uue juhatuse.

Erametsaliidu uude juhatusse kuulub varasema seitsme asemel üheksa liiget. Senistest juhatuse liikmetest jätkavad Ando Eelmaa, Ants Erik, Harry Pütsepp, Atso Adson ja Meelis Matkamäe, lisaks valiti juhatusse Aarne Volkov, Kadri-Aija Viik, Liina Helstein ja Andres Olesk.

Juhatus astub ametisse kolmeks aastaks, juhatuse esimehe valib juhatus oma esimesel koosolekul, mis toimub detsembri keskel.

“Täiendav tulumaksusoodustus erametsaomanikele on üks olulisemaid käegakatsutavaid tulemusi kõigi metsaomanike jaoks,” tõi Eesti Erametsaliidu senine juhatuse esimees Ando Eelmaa välja ühe viimaste aastate olulisema töövõidu. “Samal ajal oleme väga palju tööd teinud metsaomanike huvide kaitsel erinevatel tasanditel. Näiteks oleme palju panustanud maaomanike eraloodushoiu ellu kutsumisse, millest saab kindlasti üks uue juhatuse prioriteete.” 

Värskelt valitud juhatusse kuulub ka Valga Puu OÜ juht Andres Olesk. “Minu nägemuses peab Erametsaliit kasvama, ideaalis peaks kõik maaomanikud kuuluma Erametsaliitu, sest seisame ju maaomanike eest kõigis maakasutust puudutavates küsimustes,” kommenteeris Olesk.  

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb ja esindab oma liikmesorganisatsioonide ning nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

FOTOL: Eesti Erametsaliidu volinikud ja töötajad tänasel koosolekul.