Estonian Cell pöördus elektrituru seaduse pärast õiguskantsleri poole

  • Post category:Uudised

Postimees.ee:

Tselluloositootja AS Estonian Cell pöördus seoses menetluses oleva elektrituruseaduse muutmise eelnõuga õiguskantsleri poole, kuna see piirab ettevõtte hinnangul ebaproportsionaalselt energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimet.

Eesti kehtiva taastuvenergia toetuste süsteemi kohaselt langeb tulenevalt ettevõtte energiatarbimise mahust AS-i Estonian Cell kanda 2,5 protsenti terve Eesti riigi vastavate energiamaksude koormusest. Sellises ulatuses taastuvenergia toetuste finantseerimine ühe ettevõtja poolt ei ole proportsionaalne, leiab ettevõte.

“Täna Eestis kehtiv energiamaksude maksulaeta süsteem pidurdab nii ettevõtete, ekspordi kui investeeringute kasvu ning ohustab energiamahukate ettevõtjate konkurentsivõimet ja tegevuse jätkusuutlikkust,” kirjutas ettevõtet esindav vandeadvokaat Jüri Raidla.

Eesti ei ole endiselt arvestanud 1. juulil 2014 jõustunud Euroopa Komisjoni energia ja keskkonnakaitse riigiabi suunistega, mis näevad liikmesriikidele ette võimaluse hüvitada taastuvenergia tasude näol energiamahukatele ettevõtjatele tekkinud lisakulud kas tasude maksumäära alandamise või tasude kompenseerimise näol.

AS Estonian Cell on korduvalt rõhutanud vajadust vaadata süsteemselt läbi nii energiamaksude kui ka võrgutasude teema, et leida võimalusi energiamahukate ettevõtjate energiakulude vähendamiseks, arvestades muu hulgas vastavaid EL-i põhimõtteid ning teiste EL-i liikmesriikide praktikat.