Eesti Erametsaliit (EEML) osales partnerina FP7 projektis: MicroFuel- Mobile Microwave Pyrolysis Plant turns Biomass into Fuel Locally.

Ühistegevus erinevate teadusinsitutsioonide (Nottinghami Ülikool, Suurbritannia; Nor-Tek Norra), mitmete tehniliste asutustega Itaalias, Prantsusmaal, Norras ja Saksamaal ning erametsaomanike esindajate (Eesti, Hispaania, Norra ja CEPF) vahel tekkis Nor-Teki ja Norra erametsaomanike liidu poolt. EEML sai kutse projektis osalemiseks tänu pikajalise koostööle CEPF-ga.

Projekti eesmärgiks oli välja töötada mobiilne masin (prototüüp) millega oleks erametsaomanikel võimalik raiejäätmetest toota biokütust. Biokütuse tootmine looks lisandväärtuse raiejäätmetele, ning aitaks erametsaomanikel oma metsast rohkem tulu saada.

Projekti alguses 2009. aastal saatis EEML Inglismaale Nottinghami ülikooli Eestist pärit hakkepuitu, et välja selgitada, kui palju erinevate puuliikide raiejäätmetest on võimalik bioõli toota. Uurimise tulemustega saate tutvuda SIIN.

Peale esimest edukat katset prototüübiga õli toota koostati projekti tulemuste kohta pressiteade millega saate tutvuda SIIN.

Projekti lõppes 2012. aasta sügisel misjärel jätkus prototüübi tehniline täiustamine.