Eesti erametsaomanike vastus õiguskantslerile: looduse ja lindude hoidmine on meie kõikide, mitte ainult metsaomanike, vastutus.

Eesti Erametsaliit ei pea põhjendatuks, et lindude pesitsuse häirimisel keskendutakse metsandusele. Eesti Erametsaliidu hinnangul tuleks auditeerida Looduskaitseseaduse vastava paragrahvi toimimist…

Loe edasiEesti erametsaomanike vastus õiguskantslerile: looduse ja lindude hoidmine on meie kõikide, mitte ainult metsaomanike, vastutus.