You are currently viewing Erametsaliit tervitab valitsuse plaani erametsaomanike maksukoormust vähendada

Erametsaliit tervitab valitsuse plaani erametsaomanike maksukoormust vähendada

Tänasel valitsuse pressikonverentsil tutvustas rahandusminister Martin Helme majandusmeetmeid, millega loodetakse kriisi mõjusid leevendada. Ühe meetmena näeb valitsus ka Eesti Erametsaliidu augustis tehtud ettepanekut metsa majandamisel maksusoodustuse kehtestamiseks. Metsaomanikud kutsuvad Riigikogu üles valitsuse ettepanekut toetama.

Martin Helme tutvustas täna metsamaterjali võõrandamisel saadud tulude maksustamise muutmise plaani, millega soovitakse võtta metsaomanikelt motivatsioon müüa maad mitte kasvavat metsa. Helme sõnul eeldatakse, et lähenevatel aastatel, kui inimeste sissetulekud vähenevad, kasvab erametsaomanike soov metsa müües tulu teenida. “Me ei soovi, et inimesed müüksid koos metsaga ka oma maad maha,” selgitas Helme pressikonverentsil valitsuse eesmärke.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa tervitas valitsuse plaani. “Metsaomanikud on sellist meedet aastaid oodanud, kindlasti ergutab see omanikke metsa maha müümise asemel ise oma metsadega tegelema. Näeme, et lisaks majanduse edendamisele võib maksusoodustuse abil paraneda ka meie erametsade tervislik seisund, sest metsaomanikel jääb rohkem vahendeid ka väikesemahulisteks kuid kalliteks töödeks oma metsas,” rääkis Eelmaa ja kutsus kõiki Riigikogu saadikuid üles valitsuse eelnõud toetama.

Eesti Erametsaliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatsid augustis Rahandus-, Keskkonna- ja Maaeluministeeriumile ettepanekud maksusüsteemi muutmiseks. Täna omandireformi käigus tagastatud maa müügist saadud tulu ei maksustata, samas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist saadava tulu eest arvestatakse ka tulumaksu. Metsaomanikud tegid ministeeriumitele ettepaneku laiendada maksuvabastust ka metsa raieõiguse müügile ning tõsta metsa majandamiselt teenitud tulu maksuvabastust 5000 euroni. Kui varem kehtis soodustus vaid FIEdele, võiks see edaspidi kehtida ka füüsilistele isikutele ehk tavalistele metsaomanikele.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Erametsaliidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Lisainfo:

Ando Eelmaa, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees
ando.eelmaa@erametsaliit.ee, tel 5667 1118