You are currently viewing Eesti Erametsaliit: Kliimaministeerium on raadamise maksustamisega õigel teel

Eesti Erametsaliit: Kliimaministeerium on raadamise maksustamisega õigel teel

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et raadamisega looduselt ära võetu tuleb loodusele ka hüvitada ning pooldab Kliimaministeeriumi soovi kehtestada tasu metsade raadamisele ehk metsamaa muutmisele muu kasutusotstarbega maaks, näiteks parklaks, teeks või hoonestatud alaks. 

“Kliimaministeerium on õigel teel. Raadamine on igas mõttes metsa lõpp – maad ei kasutata enam metsa kasvatamiseks vaid mõnel muul otstarbel. See tegevus on paljudes riikides kõrgelt maksustatud, et vähendada selle läbi tekitatud ökoloogilist jalajälge. Maksuga kogutud raha eest saaks kuskil mujal teha tegevusi, mis metsakasvule hoogu juurde annaksid,” ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse liige Ando Eelmaa.

Positiivne on seegi, et eelnõus on ette nähtud erandid, mis lubavad maksuvabalt teha metsade majandamisega seotud tegevusi nagu näiteks maaparandussüsteemide hooldamine ja trassiraie.  Väga tähtis on aga tagada, et laekunud vahendid kindlasti  metsakasvatuse hoogustamisse jõuaksid, kui kuskilt mets kaob, saab raadamise maksustamisega mujal metsa kasvama panna.