You are currently viewing Erametsaliit kutsub rahvusvahelisel metsapäeval metsa

Erametsaliit kutsub rahvusvahelisel metsapäeval metsa

Metsasektor kutsub inimesi rahvusvahelise metsapäeva puhul metsa liikuma. Eestis on enam kui 100 000 metsaomanikku, kellest paljud elavad oma metsast kaugel ega oma enda isikliku metsaga igapäevast sidet. Erametsaliit kutsub inimesi üles külastama enda või oma pereliikmete metsa, sest just varakevad on õige aeg vaadata üle oma metsa tervislik seisund. Samuti aitaks see hajutada RMK matkaradade koormust ning vähendada nakkusohtu looduses liikujatel. Erametsadesse on oodatud kõik, kes metsast kevade märke otsivad ja eraomandil vastutustundlikult käituvad.

“Just praegu on hea aeg, et vaadata üle oma metsade tervislik olukord,” ütleb Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa. “Lisaks inimesi murdvale pandeemiale on Eesti metsi sel kevadel ja suvel ähvardamas üraskite arvukuse plahvatuslik kasv, mis eelmisel aastal tegi laastamistööd Tšehhis ja Saksamaal. Samuti on Eestis väga palju vanemaealist metsa, mis on olnud vastuvõtlik tormimurrule,” räägib Eelmaa.   

Metsas kõndides võiks jälgida:

  • Kas metsas on märgata kuivanud puid? Kas põhjuseks võib olla ürask? 
  • Kas metsas on murdunud või tormi poolt heidetud puid? 
  • Kui metsas on palju vett, siis mis on selle põhjuseks? Kas on märgata kopra poolt kinni aetud kraave?
  • Kui on hiljuti istutatud noort metsa, siis kuidas see on talve üle elanud? Kas on märgata ulukikahjustusi?

Vaata siit, kuidas erinevad kahjustused välja võivad näha:

Leitud kahjustuste kohta tuleks esitada teatis Keskkonnaametile. Kui märkad kahjustusi naabri metsas, anna talle sellest teada! Probleemide lahendamisel aitavad inimesi kohalikud metsaühistud.

Seoses viiruseohuga tuletab Erametsaliit ühtlasi meelde, et ka looduses liikudes võiks vältida suuremaid rahvakogunemisi ja hoida võõrastega mõõdukat distantsi. Just seetõttu on praegu hea aeg külastada oma isiklikku metsa. 

Samas on erametsadesse oodatud ka kõik teised, kes looduses viibida soovivad ja metsast kevade märke otsivad. Küll aga palub Eesti Erametsaliit võõrasse metsa minnes eraomandit austada ning endast mitte märke maha jätta – prügi metsa jätmise asemel tuleks seda hoopis loodusest kokku korjata. 

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Erametsaliidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.