You are currently viewing Kontrolli üle oma metsa tervislik seisund!

Kontrolli üle oma metsa tervislik seisund!

Kutsume kõiki metsaomanikke 21. märtsil rahvusvahelisel metsapäeval metsa kevade märke otsima ning ühtlasi oma metsa tervislikku seisundit kontrollima.

Metsas kõndides võiks jälgida:

  • Kas metsas on märgata kuivanud puid? Kas põhjuseks võib olla ürask?
  • Kas metsas on murdunud või tormi poolt heidetud puid?
  • Kui metsas on palju vett, siis mis on selle põhjuseks? Kas on märgata korpa poolt kinni aetud kraave?
  • Kui on hiljuti istutatud noort metsa, siis kuidas see on talve üle elanud? Kas on märgata ulukikahjustusi?

Mõned näited erinevatest kahjustustest leiad siit:

Leitud kahjustusest tuleks Keskkonnaametile teada anda. Metsaomanikele on kahjustuste likvideerimisel abiks kohalikud metsaühistud.

Kui märkad kahjustusi naabri metsas, anna talle sellest teada!