You are currently viewing Päästeameti korraldus – Tuleohtliku aja määramine ja piirangud

Päästeameti korraldus – Tuleohtliku aja määramine ja piirangud

  • Post category:Uudised

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt on andnud korralduse, millega kehtestatakse tuleohtlik aeg järgnevates Eesti maakondades: 1.1. Ida-Viru maakond; 1.2. Jõgeva maakond; 1.3. Lääne-Viru maakond; 1.4. Pärnu maakond; 1.5. Tartu maakond. 

Tuleohtliku aja määramine ja piirangud

Tuleohutuse seaduse § 16 lg 1 punktide 1-4 alusel, arvestades ilmastikuprognoosi, Ilmateenistuse poolt peetavat tuleohukaarti, tuleohu kõrget taset ja piirkondlikku metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedus

1. Kehtestan tuleohtliku aja järgnevates Eesti maakondades: 1.1. Ida-Viru maakond;
    1.2. Jõgeva maakond;
    1.3. Lääne-Viru maakond;
    1.4. Pärnu maakond;
    1.5. Tartu maakond.

2. Keelan käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud maakondades tuleohtlikul ajal metsa ja muu taimestikuga
    ning turbapinnasega alal:
    2.1. küttekoldevälise tule tegemise;
    2.2. grillseadme kasutamise;
    2.3. suitsetamise;
    2.4. mootorsõidukiga liiklemise v.a. metsamajandustöödega, põllumajandustöödega või
            turbatöötlemisega seotud sõidukid.

3. Keeld kehtib kuni korralduse muutmiseni või kehtetuks tunnistamiseni.

Täpsemalt saab lugeda Päästeameti koduleheküljelt: https://www.rescue.ee/et/uudised/tuleohtlik-aeg-taena-piirangud-uuenevad-1066