You are currently viewing PEFC säästva metsanduse edendamine – hoolime koos!

PEFC säästva metsanduse edendamine – hoolime koos!

  • Post category:Uudised

Eesti Erametsaliit on Eesti suurima PEFC säästva metsamajandamise rühmasertifikaadi hoidja. Meie rühmasertifikaadiga on liitunud 111 metsaomanikku kellele kuulub kokku u 240 tuhat hektarit metsamaad.

PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

Hoolime koos!