You are currently viewing KAUR ülevaade ulukiasurkondade seisundist ja küttimissoovitused järgmiseks jahihooajaks

KAUR ülevaade ulukiasurkondade seisundist ja küttimissoovitused järgmiseks jahihooajaks

  • Post category:Uudised

Keskkonnaagentuur avaldas ülevaate ulukiasurkondade seisundist ja andis küttimissoovitused järgmiseks jahihooajaks.

Aruandes kirjeldatakse jahiulukite asurkondade seisundis aastate jooksul
toimunud muutusi ning analüüsitakse nende põhjusi, antakse hinnang asurkondade
seisundile 2020. jahiaastal ning tehakse küttimisettepanekud 2021. aasta jahihooajaks.

Küttimisettepanekud on liigiti erinevad ning sõltuvad vastava liigi kohta kogutava
informatsiooni hulgast ja vajadusest. Hundi ja hallhülge kohta käesolevas aruandes
küttimisettepanekuid ei tehta, need esitatakse aruande lisadena enne vastava jahihooaja
algust.

KAUR väljaannetega saab tutvuda nende kodulehel SIIN.