fbpx
Lendorava püsielupaiku plaanitakse eramaadel laiendada 670 hektari võrra
Jarek Jõepera foto

Lendorava püsielupaiku plaanitakse eramaadel laiendada 670 hektari võrra

Keskkonnaamet soovib moodustada 12 uut lendorava püsielupaika ning laiendada seniseid lendorava püsielupaiku ja Tudusoo looduskaitseala.

Kuula selleteemalist raadiouudist (4. märts 2021):

Kokku soovitakse täiendavalt kaitse alla võtta u 1800 hektarit, sellest 668.78 ha on eramaid (296.38 ha sihtkaitsevööndis ja 372.4 ha piiranguvööndis). Mõlemas tsoneeringus on planeeritud ranged majandamispiirangud, sh piiranguvööndis soovitatakse metsa majandada vaid püsimetsana (kavandatava kaitsekorra järgi on seal harvendus-, sanitaar-, valik- ja trassiraie lubatud 1. septembrist 15. märtsini, valgustus- ja kujundusraiel ajaline piirang puudub, uuendusraied on keelatud).

Kompensatsioonimeetmetena on Keskkonnaamet välja toonud maamaksusoodustuse (50% PV-s, 100% SKV-s), SKV-s Natura hüvitise küsimise võimaluse (110 €/ha), kuna alad asuvad väljaspool Natura alasid, ei ole PV metsade eest võimalik Natura hüvitist küsida. Lisaks nähakse kompensatsioonimeetmena maa riigile võõrandamise võimalust.

Meile teadaolevalt on Keskkonnaamet alustanud teavituskirjade väljasaatmisega metsaomanikele. Kokku saadetakse välja üle 150 kirja, mitmete omanikeni on teavituskirjad jõudnud paberil.

Meie sooviks on kaardistada, kui suur osa meie liikmetest kavandatavate piirangutest mõjutatud on, et vajadusel ühiselt edasisi tegevusi planeerida ja piirangute õiglast kompenseerimist nõuda. Seetõttu palun andke meile teada, kui teie maadele on piiranguid planeeritud ja kui suures ulatuses.

Metsaomanikud, kelle maadele uued piirangud ulatuvad, palun andke endast Eesti Erametsaliidule teada kirjutades aadressile kertu.kekk@erametsaliit.ee või helistades 5596 7682.

Sulge menüü