You are currently viewing Metsaomanike esindajad kohtusid maaeluminister Urmas Kruusega

Metsaomanike esindajad kohtusid maaeluminister Urmas Kruusega

Eilsel veebikoosolekul arutasid Eesti Erametsaliidu ja Maaeluministeeriumi esindajad ühiste võimaluste üle maaelu ja erametsanduse edendamiseks.

Eesti Erametsaliidu liikmeteks on 20 metsaühistut kelle liikmete omandis on üle 400 tuhande ha metsamaad. Lisaks on meie metsaomanike seas ka hulgaliselt neid, kes tegelevad põllumajandusliku maa kasutamisega. Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa rõhutas veebis toimunud kohtumisel, et kõikide liidu liikmete omand asub maapiirkonnas ja on seega oluliselt seotud Maaeluministeeriumi tegevussfääriga.

Vabariigi Valitsuse 100 päeva tööplaanis on Maaeluministeeriumile antud ülesandeks teha ettepanekuid maale elama asumise programmi väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv tõi välja, et lisaks inimeste maale elama asumise soodustamisele tuleb mõelda ka sellele, kuidas juba maal elavad inimesed sealt ära ei koliks. „Üheks maal elamise eelduseks on maaomandi kasutamise võimaldamine ning töökohtade olemasolu. Viimastel aastatel hoogustunud looduskaitseliste piirangute laienemine on enesega toonud kaasa nii sissetulekute kui ka  töö kadumise ja läbi selle ka inimeste maalt lahkumise. Kui looduskaitseliste piirangute seadmisel pakutakse maaomanikule ainsa alternatiivina maa riigile võõrandamist toob see enesega paljudel juhtudel  paratamatult kaasa maal elamisest loobumise otsuse,“ selgitas Talijärv.

Minister Kruuse oli nõus, et lisaks looduskaitselistele mõjudele tuleb kaitstavate territooriumite laienemisel ja piirangute karmistamisel hinnata ka sotsiaalmajanduslikke mõjusid ning inimeste võimalikku käitumist. Minister jagas Erametsaliidu seisukohta, et EL poolt seatud ambitsioonikad eesmärgid elurikkuse säilitamisel peavad arvestama ka inimeste võimalusega maal ellu jääda.