You are currently viewing Maaomanik võib keelata oma maal jahipidamise ning samas korraldada seal ise väikeulukijahti

Maaomanik võib keelata oma maal jahipidamise ning samas korraldada seal ise väikeulukijahti

  • Post category:Artiklid

2019. aasta lõpus leidis Riigikohus, et jahiseadus võimaldab maaomanikul samal ajal keelata jahiseltsi korraldatav jahipidamine oma maal ning kasutada õigust korraldada seal ise väikeulukijahti. Selline tõlgendus kaitseb maaomaniku põhiseaduslikku omandiõigust, mida pole põhjust kitsendada, kui seadus ei sätesta selleks selget alust (põhiseaduse § 32 lg 2). Varasem tõlgendus oli, et kui maaomanik keelab oma kinnistul jahipidamise, ei ole ka maaomanikul ega tema volitatud isikul õigust kinnistul jahti pidada.

Kohtulahendiga saab tutvuda aadressil https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-17-1268/31.