You are currently viewing Jahilepingute sõlmimine on vajalik kuid nõuab maaomanikult tähelepanelikkust!

Jahilepingute sõlmimine on vajalik kuid nõuab maaomanikult tähelepanelikkust!

  • Post category:Uudised

Enne uue jahihooaja algust on jahipiirkondade kasutajad aktiivselt pöördunud maaomanike poole ettepanekuga sõlmida leping maa jahinduslikuks kasutamiseks. Soov lepinguid sõlmida on igati positiine ja tervitatav, kuid maaomanik peaks veenduma, et ka tema huvid kaitstud oleks.

Lepingu sõlmimisel soovitame maaomanikel ettepandud leping hoolikalt läbi lugeda ja enne allkirjastamist veenduda, et tema huvid on piisavalt kaitstud.

Eelkõige juhime tähelepanu ulukite võimalike kahjustuste ennetamise ning tekkinud kahjustuste kompenseerimise arvutamise fikseerimisele lepingus. Mõnele maaomanikule on saadetud jahiseltsi poolt allkirjastamiseks lepinguid, milles kompensatsioonitasude arvutamise mehhanism on umbmäärane ja piirdunud vaid võimalusega leppida edaspidi kokku kuidas kompensatsioonitasusid makstakse. Soovitame võrrelda ettepandud lepingut Eesti Erametsaliidu poolt koostatud näidislepingutega:

Erametsaliidu hinnangul on maaomanike ja jahiseltside vaheliste lepingute sõlmimine igati tervitatav ja vajalik, samas on maaomanikul alati õigus lepingust keelduda ning vajadusel ka keelata oma maal jahipidamine.

NB! Mitmeid maaomanikke on eksitatud väitega, et leping tuleb sõlmida ka juhul, kui ei soovita oma kinnistul jahipidamist lubada. Tegelikult jahipidamise keelamiseks lepingut sõlmima ei pea, vaid piisab  keskkonaameti ning maad kasutava jahiseltsi teavitamisest.

Kui teil tekib jahimaade kasutamise lepingutega seoses küsimusi, palume pöörduda Erametsaliidu poole aadressil erametsaliit@erametsaliit.ee või telefonil 503 6212 (Andres Talijärv).