You are currently viewing Heitunud metsaomanikud müüvad maa maha

Heitunud metsaomanikud müüvad maa maha

Ranged nõuded, keerulised kliimaolud ja linnainimeste pahameel metsaraiete üle on seadnud täbarasse olukorda väikemetsaomanikud, kes näevad pahatihti lahendusena metsamaa müüki. Erametsaliidu juhi hinnangul mõjutab tänane metsadebatt kõige valusamalt maapiirkondades elavaid inimesi.

“Viimase viie aasta jooksul on väikemetsaomanikud olnud aktiivsed oma metsamaa müümisel. Metsa ostavad kokku agressiivsed hangeldajad ja endise omaniku rahulik majandamine asendatakse intensiivse äriplaaniga,” märkis Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

Maa-ameti andmetel on füüsilisest isikust metsaomanikud teinud aastatel 2014–2018 metsamaaga 16 640 tehingut, kokku ligi 100 000 hektari osas. Väikemetsaomanike arv ja nende omandis oleva metsamaa pindala on sellega järjepidevalt vähenenud. Kinnistute müügiga kaasneb sageli ka elukoha vahetus ja maapiirkondadest lahkumine. Need otsused vähendavad veelgi väikeste maakogukondade sidusust. Sageli on oma metsa lähedal elavad omanikud kohaliku elu jaoks olulised kogukonna liidrid, tööandjad ja teenusepakkujad.

Eelmaa sõnul on metsamajandamine väikestele metsaomanikele oluline täiendav sissetulekuallikas. “Mets toob piltlikult toidu lauale, parandab katuse ja koolitab lapsed. Mets on ikka olnud maainimese pank ja pensionisammas,” ütles Eelmaa. “Metsa kui keskkonna väärtust näeb ka selle omanik. Aga naabril ei saa keelata tema enda õunapuult toiduks vilju noppida sellepärast, et teise maja aknast on neid õunu ilus vaadata,” näitlikustas erametsaliidu juht tänast olukorda, kus metsaomanikud kipuvad võimalike piirangute, võõraste pahameele aga ka kõrge maksukoormuse tõttu oma metsa ise majandamise asemel hoopis maha müüma.

Ühe lahendusena näeb Eesti Erametsaliit ka maksusüsteemi muutmist nii, et see motiveeriks väikemetsaomanikke metsamaa müümise asemel oma metsi majandama. Kuna omandireformiga tagastatud metsamaa müük on tulumaksuvaba, kipuvad väikeomanikud praegu eelistama kinnistu müüki. Olukorra parandamiseks on liit rahandusministeeriumile teinud ettepaneku metsaomanike maksustamisel arvesse võtta investeeringud enne ja pärast metsamaterjali müümist. Täpsemalt, et füüsilisest isikust metsaomanike maksustamisel rakendada metsatehingutel tulumaksusoodustust 5000 eurot aastas.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud ühingud. Erametsaliit esindab metsaomanike huve metsapoliitikas ning teeb selleks konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.