Metsaomanikke oodatakse osalema kultuuriliste ökosüsteemiteenuste uuringus

  • Post category:Uudised

Euroopa Maaomanike Organisatsioon (ELO) on läbi viimas uuringut kultuuriliste ökosüsteemiteenuste kohta. Osalema oodatakse  inimesi, kes on seotud kultuuriliste ökosüsteemiteenuste pakkumisega oma või muude maa-alade majandamise/hooldamise kaudu.

Uuringu eesmärk on toetada paremat arusaamist maaomanike, maahooldajate ja teatud maaturismi tegevustega seotud inimeste loodavatest sotsiaalsetest ja keskkonnahüvedest​. Uuringu tulemusena soovitakse välja selgitada, kui suur osa kultuurilistest ökosüsteemiteenustest sõltub maaomanikest ja -hooldajatest ning kas ja kuidas saaks nende​hooldatavad maad pakkuda rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid.

Eestikeelse küsimustiku, millele oodatakse vastuseid hiljemalt 18. jaanuariks 2018, leiab SIIT.