Sinu Mets on metsaomanike ja kõigi teiste metsandusest, jahindusest ja loodusest rohkem teada soovivate inimeste õppeleht, mis ilmub ajalehe Postimees vahel kord kvartalis.

Õppelehte annab 2023. aastast välja MTÜ Eesti Erametsaliit.
Väljaandmist toetab Kliimaministeerium.

Uus PEFC standard nügib omanikke loodust hoidvamate valikute poole
Suvel toimusid Eesti erinevaid paigus uue PEFC standardi teemalised õppepäevad, kus Tartu Ülikooli taimeökoloogia kaasprofessor Jaan Liira tutvustas bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, kaitsmise ja suurendamise võimalusi metsas. Foto: Anniki Leppik

Uus PEFC standard nügib omanikke loodust hoidvamate valikute poole

Eve RebanePEFC Eesti tegevjuht Enam kui 3O organisatsiooni poolt ühiselt välja töötatud uus standard vaatab metsale laiemalt ning pakub omanikele…

Loe edasiUus PEFC standard nügib omanikke loodust hoidvamate valikute poole