Eesti Erametsaliit: Kliimaministeerium on raadamise maksustamisega õigel teel

Eesti Erametsaliit on seisukohal, et raadamisega looduselt ära võetu tuleb loodusele ka hüvitada ning pooldab Kliimaministeeriumi soovi kehtestada tasu metsade raadamisele ehk metsamaa muutmisele muu kasutusotstarbega maaks, näiteks parklaks, teeks või hoonestatud alaks.

Loe edasiEesti Erametsaliit: Kliimaministeerium on raadamise maksustamisega õigel teel

Maa- ja metsaomanikud poliitikutele: järsk maamaksu tõus halvab põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja pidurdab investeeringuid metsakasvatusse

Maamaksu tõusu 10-protsendilise piirangu kaotamine uue koalitsiooni poolt seab löögi alla põllumajandustootjate konkurentsivõime, mõjub negatiivselt metsakasvatusse tehtavatesse investeeringutesse ning soodustab…

Loe edasiMaa- ja metsaomanikud poliitikutele: järsk maamaksu tõus halvab põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja pidurdab investeeringuid metsakasvatusse