You are currently viewing Erametsaliidu volinikud valimistel kandideerivatele erakondadele: ärge kehtestage uusi emotsioonidele tuginevaid reegleid!

Erametsaliidu volinikud valimistel kandideerivatele erakondadele: ärge kehtestage uusi emotsioonidele tuginevaid reegleid!

Äsja toimunud Eesti Erametsaliidu volinike üldkoosolekul võtsid osalejad vastu pöördumise Riigikokku kandideerivatele erakondadele, milles tuletakse võimu juurde pürgijatele meelde, et piirangute asemel väärivad metsaomanikud usaldust ja tunnustamist, mitte üha laiemalt kehtestatavaid keelde ja piiranguid.

„Ei tohi unustada, et üle 100 000 erametsaomaniku koos oma perekondadega annavad suure panuse ühiskonna arengusse ja loodusväärtuste hoidmisesse. Uute piirangute asemel vajavad metsaomanikud motiveerimist ja tunnustamist nii loodushoiu edendamisel kui metsakasvatusse panustamisel,“ leiavad volinikud. „Looduskaitseliste piirangute mõõdutundetu lisandumisega kaasnev maaomanike pahameel kinnitab, et senine maaomanike huve ignoreeriv looduskaitse on jõudnud tupikseisu.“

Erametsaliidu volinikel on erakondadele konkreetsed ettepanekud, mida erametsapoliitika kujundamisel arvestada.

Neist olulisim on, et maaomandi kasutamise piirangud peavad olema proportsionaalsed ja õiglaselt ning koheselt hüvitatud. Selleks on vaja viia hüvitiste määrad õiglasele tasemele, käivitada looduskaitseliste piirangutega erametsade vahetamine majandatava riigimetsa vastu ning võimaldada piirangutega metsamaa võõrandamist riigile turuhinnaga.

Lisaks sellele peavad metsaomanikud oluliseks vabatahtliku lepingulise loodushoiu seadustamist, erametsandustoetuste eelarve märkimisväärset suurendamist ning jahiseaduse muutmist nii, et see arvestaks metsakasvatajate vajadustega.

Poliitikutele tuletatakse meelde, et Eesti metsade käekäigu üle peab otsustama Eesti, mitte üle-Euroopalised üks-lahendus-sobib-kõigile direktiivid ning roheleppe eesmärkide saavutamine ei tähenda metsade lukkupanekut.

Pöördumine saadeti kõigile kevadistel valimistel Riigikokku pürgivatele erakondadele. Pöördumise täisteksti saab lugeda siin: https://erametsaliit.ee/ettepanekud-erakondadele/

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.