You are currently viewing Erametsaliit tunnustab minister Kruuse tegevust Euroopa kliimapaketi läbirääkimistel

Erametsaliit tunnustab minister Kruuse tegevust Euroopa kliimapaketi läbirääkimistel

Erametsaliit tunnustab keskkonnaministri kohuseid täitva Urmas Kruuse püüdlusi seista Euroopa kliimakõnelustel Eesti metsandus- ja põllumajandussektori jätkusuutlikkuse ning peamiselt maapiirkonda jäävate töökohtade säilimise eest.

„Tunnustame, et oma lühikese kohusetäitjaks olemise perioodi jooksul on Urmas Kruuse võtnud LULUCFi teema innukalt prioriteediks ning proovib Euroopas seista Eesti huvide eest,“ kommenteeris Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Olememata Euroopa Liidu tasemel langetatavatest otsustest peab riik sättima oma poliitikat nii, et mõistlik metsamajandamine jätkuks ka tulevikus ning kliimakohustuste täitmine ei hakkaks tavainimestele liiga tegema.“

Täna, 28. juunil koguneb Euroopa Liidu keskkonnanõukogu, kus suure tõenäosusega sünnib riikidevaheline kokkulepe „Eesmärk 55“ paketi vastuvõtmiseks, mille eesmärk on tüürida Euroopa kliimaneutraalsuse suunas.

Avalikult on palju tähelepanu pälvinud just paketi maakasutust, metsandust ja põllumajandust (LULUCF) puudutav osa, millega seatakse Eestile ebarealistlikult suur, 2,5 miljoni tonni süsihappegaasi sidumise kohustus aastaks 2030. See seab ohtu kuni 14 000 eelkõige maapiirkonnas asuvat töökohta, rääkimata riigikassasse laekumata jäävast maksutulust.

Eesti Erametsaliit on alati oodanud poliitikutelt liiduülestel kõnelustel julget sekkumist, et universaalse, üks-lahendus-sobib-kõigile lähenemise asemel arvestataks Euroopa tasemel rohkem liikmesriikide eripäradega.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb ja esindab oma liikmesorganisatsioonide ning nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade kestliku majandamisel.