You are currently viewing Metsaomanikele peab säilima lihtne ja ühtne metsandustoetuste taotlemise kord

Metsaomanikele peab säilima lihtne ja ühtne metsandustoetuste taotlemise kord

Eesti Erametsaliit leiab, et seni metsandustoetusi vahendava sihtasutuse Erametsakeskus plaanitaval ühendamisel Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KiK) tuleb seada esiplaanile erametsaomanike huvid ning tagada metsandustoetuste taotlemisel lihtne ning ühtne keskkond. 

Keskkonnaministeerium plaanib halduskulude kokkuhoiu eesmärgil ühendada nii siseriiklikke kui Euroopa Liidu eelarvest tulevaid erametsanduse toetusi menetleva sihtasutuse Erametsakeskus ja samuti toetusi menetleva Keskkonnainvesteeringute Keskuse.

Kui siseriiklikke metsandustoetusi nagu metsa uuendamise, inventeerimise või maaparanduse toetus makstakse riigieelarvest läbi keskkonnaministeeriumi, siis Euroopa Liidu toetused noore metsa hooldamiseks ning Natura hüvitiste maksmiseks on maaeluministeeriumi haldusalas. Praeguse süsteemi järgi menetleb erinevatest allikatest tulevaid toetusi ühtselt Erametsakeskus, kuid eurorahast tulevate toetuste väljamakseid teeb PRIA.
Plaanitava liitmise valukohaks võib olla just viimane, kes kuulduste järgi ei pruugi olla nõus eurotoetuste menetlemise õiguse andmisega KiKile.

Erametsaliidu hinnangul tuleb Erametsakeskuse ja KiKi liitmisel vältida olukorda, kus toetuste saamise kord muutub erametsaomanikule keerulisemaks ning omanik peab tulevikus toetuse saamiseks pöörduma kahe erineva organisatsiooni poole – siseriiklike toetuste taotlemiseks KiKi ning eurotoetuste tarbeks PRIAsse. 

„Kahe asutuse liitmisel tuleb esiplaanile seada erametsaomanike huvid ning seista selle eest, et metsaomanikule säiliks senine lihtne ja selge toetuste taotlemise keskkond. See tähendab, et toetuste taotlemisel ei tohi metsaomanikule tekkida täiendavat halduskoormust,“ kommenteeris Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Kui erametsatoetused lähevad üle KiKile kui kogu keskkonnavaldkonnaga tegelevale asutusele, peavad säilima ka väiksemad, erametsandusspetsiifilised, kuid jätkusuutlikku majandamisesse panustavad toetusmeetmed.“

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb ja esindab oma liikmesorganisatsioonide ning nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade kestliku majandamisel.