You are currently viewing Keskkonnaagentuur avaldas 2019/2020 jahihooaja küttimisandmed

Keskkonnaagentuur avaldas 2019/2020 jahihooaja küttimisandmed

  • Post category:Uudised

Keskkonnaagentuur avaldas möödunud jahihooaja küttimisandmed. Rekordiliselt palju kütiti metskitsi ning eelnevate aastatega võrreldes suurenes ka kobraste, pruunkarude ja metskurvitsate küttimine. Mitme eelneva jahihooajaga võrreldes kütiti märgatavalt vähem põtru, metsnugiseid, rebaseid ja kährikkoeri.

Juba mitmendat aastat järjest on kütitud isendite arvult kõige suuremad muutused toimunud metskitsede küttimises. Möödunud hooajal kütiti neid ligi seitse tuhat isendit enam, kui sellele eelnenud hooajal. Kokku kütiti 2019/2020 jahihooajal 31 032 metskitse, mis on teadaolevalt läbi aegade suurim ühe jahihooaja jooksul kütitud metskitsede arv Eestis.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja sõnul on metskitse küttimismahtude suurenemine on seotud liigi suure arvukusega – kuna metskitsede suur arv toob kaasa olulisel määral liiklus- ja metsakahjusid, siis on vaja metskitsede arvukuse edasist tõusu küttimise kaudu oluliselt piirata.

Suurenenud on ka karude arvukus. Möödunud jahihooaja vältel kütiti kokku 67 karu, mis on viimase paari aastakümne lõikes kõige suurem karude küttimismaht ühel hooajal.

Eesti metsade suurimaid loomi, põtru, kütiti möödunud jahihooajal 6304 isendit, mida on märksa vähem kui eelneval kolmel aastal, mil kütitud põtrade arv küündis üle seitsme tuhande isendi. Kuna põdra arvukus on viimased paar-kolm aastat olnud mõõdukas languses, peetakse tõenäoliseks, et põdra küttimismahud langevad järgnevatel aastatel veelgi.

2019/2020. aasta soe ja lumevaene talv oli mitmete jahiulukiliikide küttimiseks väga ebasoodne. Nii jäi küttimistulemus tagasihoidlikuks nii huntide kui mitme kärplase liigi puhul. Lumikatte puudumine mõjutas teatud määral ka metssigade küttimist. Möödunud jahihooajal kütiti riigis kokku 4820 metssiga ehk 59 isendit enam kui eelnenud jahihooajal.

Kokku kütiti möödunud jahihooajal 85 839 jahiulukit, kellest 65 317 olid 19 erineva imetaja- ja 20 522 32 erineva linnuliigi esindajad.

Ulukite küttimisandmetega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Keskkonnaagentuuri pressiteate leiab SIIT.