fbpx
Eesti Erametsaliidu uueks juhatuse esimeheks valiti Ando Eelmaa
Pildil Erametsaliidu juhatus ning tegevmeeskond. Ando Eelmaa vasakult teine

Eesti Erametsaliidu uueks juhatuse esimeheks valiti Ando Eelmaa

Käesoleva nädalal valis Eesti Erametsaliidu juhatus uueks juhatuse esimeheks Ando Eelmaa, kelle volitused algasid 15. mail.

Eelmaa sõnul on Eesti Erametsaliidul täita esindusorganisatsioonina oluline roll metsaomanike huvide esindamisel metsapoliitikas. „Täna on Eestis üle 100 000 erametsaomaniku. Mõne jaoks neist on mets osa igapäevasest majandustegevusest, teisele koht, kus koguda mõtted või harida järeltulevaid põlvesid keskkonnateemadel. Erametsaliidu uue juhatuse esimehena vastutan selle eest, et metsaomaniku seisukohad oleksid metsapoliitilistes protsessides jätkuvalt esindatud ja kaitstud,” ütles ta. Ühtlasi julgustab Eelmaa kõiki metsaomanikke liituma metsaühistutega ja metsaühistuid liituma Eesti Erametsaliiduga, sest ühiselt panustades on metsaomanike hääl tugevam.

Vastutustundlikul metsamajandamisel on suur potentsiaal kliimamuutustega kohanemisel. Lisaks sellele, et mets seob kasvades süsinikku, mis salvestatakse puidus, on biomassiga võimalik asendada fossiilseid materjale. Eelmaa sõnul on keskkond Eesti Erametsaliidu jaoks üheks olulisemaks teemaks. „Eesti Erametsaliidu kindel seisukoht on, et aktiivne metsade majandamine ja metsast saadava puidu tark kasutamine aitab kliimamuutustega paremini kohaneda.” märkis Eelmaa.

Metsaomanike esindusorganisatsiooni värske juhatuse esimees näeb enda olulise ülesandena panustada metsanduse arengukava väljatöötamisse. Eelmaa sõnul on tegemist dokumendiga, mille mõju Eesti metsasektori tuleviku kujundamisel pole võimalik alahinnata. „Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehena soovin, et loodavas arengukavas oleksid parimal võimalikul viisil esindatud Eesti metsaomanike huvid. Meie tahe on, et Eesti metsanduse arengukava toetaks Eesti loodusliku mitmekesisuse parendamist, kuid teisalt sisendaks metsaomanikele motivatsiooni metsade eest jätkuvalt hoolt kanda. Eeskätt tähendab see seda, et loodust ei tohi kaitsta erametsaomanike arvelt,” sõnas ta. Eelmaa lisas, et metsanduse arengukava peab olema nime vääriline, mitte muutuma taandarengukavaks. Ta märkis, et Eesti Erametsaliit ootab dokumendi koostamise protsessilt faktipõhisust ja on nendele tuginedes valmis otsima kompromisse.

Eesti Erametsaliidu endine juhatuse esimees Mikk Link märkis, et Eelmaad ootab ees põnev ja väljakutseid pakkuv töö. „Tuginedes enda kogemusele julgen öelda, et Eesti metsaomanikud on oma kodumaa patrioodid, kes soovivad, et nende häält kuulda võetakse. Seega on Eesti Erametsaliidul täita vastutusrikas roll. Soovin Andole uuel ametikohal jõudu. Eesti metsanduse tuleviku nimel tasub pingutada,” ütles ta lõpetuseks.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Erametsaliidu põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Sulge menüü