fbpx
Eesti metsad 2017

Eesti metsad 2017

Keskkonnaagentuur on koostanud ülevaatliku andmekogu olulisematest numbrilistest iseloomustustest, mis annavad ülevaate Eesti metsade seisu kohta.

Kui palju on meil metsa? Kokku on Eestis metsamaad 51,4% maismaa pindalast ehk 2,3 miljonit hektarit. Sellest 2,1 miljonit hektarit on metsaga metsamaa.

Kellele mets kuulub? Ligi pool Eesti metsamaast kuulub riigile (51%), millest omakorda valdav enamus kuulub Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK). Eraomandis on 48% Eesti metsamaast.

Kui palju metsa on kaitse all? Kogu Eesti metsamaast on meil kaitse all 25,6%, seejuures 13,1% on range kaitse all olev metsamaa ja 12,5% majandamispiiranguga metsamaa. 

Milline on meie mets? Peapuuliikide järgi on kõige rohkem metsamaast männimetsa ehk 31,4% metsamaa pindalast. Kask on peapuuliigiks 29,5% metsamaast ning kuusk 18,8% metsamaast.

Kui palju metsa juurde kasvab ja kui palju seda raiutakse? Keskkonnaagentuuri eelmise, 2017. aasta metsa raietele tehtud eksperthinnangu alusel kasvas juurde 16,1 miljonit tihumeetrit metsa ning raiemaht oli ligi 11 miljonit tihumeetrit.

Allikas: Keskkonnaagentuur

Sulge menüü