Kas meie metsakultuur on piisavalt hoitud?

  • Post category:Uudised

Tänases Metsalehes tunneb metsaomanik Toomas Lemming muret pärandkultuuri säilimise pärast Eesti metsades. 

Lemmingu hinnangul on metsades leiduva pärandkultuuri säilimine järjest suuremas ohus, sest üha enam läheb põliseid talumetsamaid põliskultuuri loojate käest metsafirmade kätte, võimalikult suure majandusliku tulu teenimise eesmärgil aga ei pöörata piisavalt tähelepanu kultuurile – metsade majandamise kultuurile ega metsades leiduvatele eesti põliskultuuri objektidele. 

Eesti metsades on inventeeritud ja kirjeldatud üle 35 000 pärandkultuuri objekti. Metsaomanik rõhutab, et metsanduse arengukava koostamisel ning metsade majandamisel tuleb arvestada ka nende säilimise ja säilitamisega.

Loe edasi Maalehe Metsalehest